Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulama Rehberi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulama Rehberi

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMA DOSYASI

-Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçme tarihleri değiştirildi (13.12.2017)

-MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ (SUNUM)  (09.12.2017(

-Vergi ve SGK prim belgelerinde birleştirmeye dikkat (31.03.2017)

-Ek-8 Eşleştirme Bildirim Süresi Uzatıldı (30.03.2017)

-SGK’dan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile İlgili Duyuru (30.03.2017)

-Gelir İdaresinden EK 8 Eşleştirme Formu Hakkında Önemli Duyuru (17.03.2017)

-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK8 Eşleştirme Bildirimi Duyurusu  (22.02.2017)

-TURMOB Sirküleri 35-1 (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyan Uygulamasının Başlaması) (21.02.2017)

-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması (21.02.2017)

-Elektronik Ortamda Muhtasar ve pirim hizmet beyannamesi gönderme talep formu 

-Mükelleflerin beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine aracılık yetkisi talep formu

-Elektronik beyanname aracılık sözleşmesi

-Elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi

-Vergi kimlik numarası ile SGK işyeri sicil numarasının eşleştirilmesine ilişkin bildirim formu

-Vergi ve SGK İşyeri Sicil Numarası Eşleştirme Bildirimi Ne Zaman Yapılacak?

-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde  Mali müşavirler nelerden sorumlu tutulacak?

-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) ne işe yarayacak kimler kapsamda kimler kapsam dışıdır? 

-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinden Meslek Mensubunun Sorumluluğunda püf noktalar

-Muhtasar Prim Hizmet Beyanında SMMM ve YMM’lerin Sorumlulukları

-6728 Sayılı Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun

**

MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

-2017 YILI ÇALIŞMALARI

-2017 MUHASEBE ÜCRETLERİ TARİFESİ

-2017 YILI VERGİ TAKVİMİ

2017 YILI MUHASEBE VERGİ PARAMETRELERİ

2017 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

2017 Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan, Taban Ücret) Tutarları

Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı

2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları