Re'sen Terkin İşlemleri uygulama iç genelgesi 2016/2

Re'sen Terkin İşlemleri uygulama iç genelgesi 2016/2

T.c.

MALİYE BAKANLIGI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı :29537098-105[37]~52535

Konu :Re'sen Terkin İşlemleri

UYGULAMA İç GENELGESİ SERİ NO: 2016/212/05/2016

31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi ile değişik 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 160 ıncı maddesinde; "153'üncü maddede yazılı mükelleflerden işi bırakanlar, keyfiyeti vergi dairesine

bildirmeye mecburdurlar.RESEN TERK UYGULAMA İÇ GENELGESİ 2016/2 Tamamını okumak için tıklayınız