Hoşgeldiniz  

Yevmiye ve Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Tasdiklerinde Son Durum

eyuceli | 28 Mart 2013 | Defterler, Genel, MUHASEBE, Vergi

Yevmiye ve Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdikleri

defter-noter-muhasebedrTorba Yasa… 

Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM de görüşülerek kabul edilmiş olup yazımızı hazırladığımız sırada yayımı için basımevine gönderilmiş bulunmakta idi.

Biz söz konusu yasa da yapılan özellikle vergi ve ticaret kanunu mevzuatına ilişkin değişikliklere kısaca değineceğiz.

Yevmiye ve Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdikleri

Öncelikle yasal defterlerin kapanış tasdikleri ile ilgili söz konusu yasada önemli bir değişikliğe gidilmiştir. Daha öncede kamuoyunda çokça tartışılan konulardan biri olan yasal defterlerin kapanış tasdikleri bu yasa ile değiştirilmiştir.

Buna göre; yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen faaliyet döneminin 6. ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin 1. ayının sonuna kadar notere yaptırılacaktır.

Böylece yasal defterlerin kapanış tasdikleri konusunda mevcut sorun yasa ile giderilmiş oldu.

Kefalet ve Kredilerde Eşin Rızasının Aranması Uygulaması Kalkıyor

Söz konusu yasada diğer bir düzenleme de yine kamuoyunda sıkça tartışılan kefaletlerde eşin rızasının aranması uygulaması ile ilgilidir. Bu yasada yapılan düzenleme ile eşin rızasının aranması uygulaması kaldırılmış ve bu sayede ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkâr tarafından mesleki faaliyeti ile ilgili olarak verilecek kefaletler ve 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin yazılı rızasının aranmamasının sağlanması suretiyle ticari hayatın doğal akışını kolaylaştırmaya yönelik değişiklik yapılması amaçlanmıştır.

Görüldüğü üzere ticari krediler dediğimiz kredilerde bu şart kalkmış olsa bile bireysel kredilerde eşin rızasının aranmasına devam edilecektir.

Sahte Belge Düzenleyenler İçin Teminat ve Teşvik Yasağı Uygulaması

Kayıtdışı ekonomi hepimizin sıkça tekrarladığı ve ülkemiz için bilinen bir konudur. İşte yeni yasada yapılan düzenleme ile sahte belge kullananlara ilişkin çok da caydırıcı olmayan mevzuatımıza bir takım ilaveler daha yapılarak kayıtdışı ekonominin maliyeti daha da ağırlaştırılmıştır.

Vergi Usul Kanununa 153/A maddesi olarak eklenen düzenlemenin birinci fıkrası ile ticari, zırai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis etmiş olanların, yeniden mükellefiyet tesis edebilmesi için tüm vergi borçlarının ödenmiş ve para, bankalar veya özel finans kurumlarınca verilen süresiz teminat mektupları veya hazine Müsteşarlığınca çıkarılmış Devlet iç borçlanma senetleri ile bu senetler yerine düzenlenen belgeler türünde 50.000 Türk Lirasından ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın yüzde onundan az olmamak üzere teminat verilmiş olması şarttır. Ayrıca sahte fatura düzenleyenlerin hakkındaki tespitlerin kesinleşmesi halinde ise, keyfiyetin vergi dairesinin ıttılaına girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yukarıda sayılan teminat türlerinden 50.000.-Türk Lirasından ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın yüzde onundan az olmamak üzere yazıyla otuz gün içinde teminat göstermeleri gerekecektir.

Son olarak; 359’uncu madde uyarınca fiilleri işledikleri ya da fiillere iştirak ettikleri kesinleşenler ile tekrardan mükellefiyet tesis ettirenler fiilin işlendiği tarihten itibaren beş yıl süreyle hiçbir surette vergi teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaklardır.

Ali Rıza Akbulut

alirizaakbulut@ekohaber.com.tr

KAYNAK: EKOHABER.COM

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.