Hoşgeldiniz  

YENİ YAPILANDIRMA KANUNU NELERİ KAPSIYOR?

Muhasebe DR | 30 Mayıs 2017 | Defterler, Duyurular, Genel, MUHASEBE, Muhasebe, Sosyal Güvenlik, Sürmanşet, Vergi

Yeni af yasasında esas: 31.03.2017 tarihi dahil önceki dönemlere ait vergi ve cezalar yapılandırılacaktır. Aşağıda yapılan açıklamaları bu çerçevede değerlendirmeliyiz.

Bunlar nelerdir?
1. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, ceza, gecikme zammı (2017 yılında ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri hariç), vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
2. Askerlik Kanunu,
3. Karayolları Kanunu,
4. Milletvekili Seçim Kanunu,
5. karayolları Trafik Kanunu,
6. Seçim Kanunu,
7. TRT Kanunu,
8. Anayasa değişiklik kanunu,
9. Karayolu Taşıma Kanunu,
10. Nüfus kanunu konularındaki idari para cezaları,
11. Gümrük Kanunu konusu idari para cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları,
12. Sosyal güvenlik kanunlarına göre olan ödenmemiş olan 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
13. 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından,
14. Emekli olup çalışanların ödenmesi gereken 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından,
15. 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından,
16. 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından,
17. 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacaklarından,
18. İl özel idarelerinin, takip edilen ve vadesi 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla Ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacaklarından (idari para cezaları ve 3213 sayılı Kanuna istinaden alınan özel idare payı hariç),
19. Belediyelerin alacaklarından;
a) 31/3/2017 ve önceki dönemlere ait verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, ( 2017 yılına ilişkin olanlar dahil olacaktır) emlak vergisi, ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen aynı vadeli olup Kanunun yayımı tarihinde ödenmeyen asli ve fer’i amme alacaklarından (idari para cezaları ile Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç),
b) 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken 31/3/2017 tarihinden önce ödenmesi gerekip ödenmemiş olan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacaklarından,
c) Belediyelerin su abonelerinden olan 31.3.2017 tarihinden önceki ve bu Kanunun yayımı tarihinde ödenmemiş su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklarından,
d) Büyükşehir belediyelerinin, Çevre Kanunu’nun
11’inci maddesine göre yine 31/3/2017 tarihinden önce ödenmesi gereken fakat ödenmemiş olan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklarından,
e) İstanbul İSKİ Kanunu kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, 31/3/2017 tarihinden önceki dönemlere ait ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklarından,
f) Bu kanunda belirtilen diğer alacaklardan, kesinleşmiş olup bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar (bu maddede vadeye ilişkin belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla) hakkında uygulanır.
Yeni yapılandırmanın hayırlı olmasını diliyorum.

7020 SAYILI KANUNLA İLGİLİ BORÇ YAPILANDIRMA UYGULAMA DOSYASI

Cevdet Akçakoca

EKOHABER

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.