Hoşgeldiniz  

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 72

Muhasebe DR | 27 Nisan 2018 | Defterler, Duyurular, Genel, Güncel Mevzuatlar, Kanunlar - Mevzuatlar, MUHASEBE, Muhasebe, Son Çıkan Mevzuatlar, Sürmanşet

Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 27’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 72

26 Nisan 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30403 (Mükerrer)
TEBLİĞ
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

ÖZEL HUSUSLAR-TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİ
(TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMALARI DÂHİL) (BDS 600)
HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 27’NİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 72

MADDE 1 – 20/2/2014 tarihli ve 28919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 27 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.