SGK'dan İşçilik Faturaları Dolayısıyla İnceleme Talebi (Ahmet Metin AYSOY)

SGK'dan İşçilik Faturaları Dolayısıyla İnceleme Talebi (Ahmet Metin AYSOY)

Bu yazımız mali müşavirler için. İnşaat ve ihale konusu işlerle ilgili olarak ilişiksizlik belgesinin alınma sürecinde, işçilik faturaları olduğu gerekçesi ile inceleme talep edilmesi halinde bilinmesinde fayda bulunan bazı hususlara değineceğiz.

1-İncelemeyi müfettiş hangi sürede tamamlamak zorunda?

Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili ünitesince yapılan ön değerlendirmede inşaat ve ihale konusu işlerde yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşıldığında tespit edilen asgari işçilik oranı ve fark işçilik tutarı işverene tebliğ edilir. Yapılan tebligata istinaden 1 ay içerisinde fark işçilik tutarının ödenmesi veya ödeneceğine dair taahhütname verilip aynı süre içerisinde ödenmesi halinde ilişiksizlik belgesi verilir.

Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde işçilik içeren faturalarının bulunduğundan dolayı inceleme talep edilmesi hallerinde söz konusu iş incelenmek üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ilgili Grup Başkanlığına yazılır. İşyeri kayıt ve belgelerinin incelemeye ibrazından itibaren rapor müfettiş tarafından 3 ay içerisinde yazılarak ilgili birime gönderilir. İlgili birim Müfettiş Raporunu 15 gün içerisinde inceleyerek; müfettiş incelemesi sonucunda fark işçilik tespit edilemez ise ilişiksizlik belgesi verilir, fark işçilik tespit edilirse bu tutar kesinleşerek 1 ay içerisinde ödenmek üzere tebliğ edilir.

2-Faturalarda özellikli hususlar

-İşçilik içermeyen faturalar değerlendirmeye alınmaz.

-Hazır beton faturaları malzemenin yanı sıra teslimi de içerdiğinden malzemeli fatura olarak değerlendirilir.

-Nakliye faturalarında, malzeme ve nakliye bedelinin ayrı ayrı gösterilmesi halinde, nakliye bedeli malzemeli işçilik olarak değerlendirmede dikkate alınır.

-Nakliye faturasında, malzeme ve nakliye bedeli ayrı ayrı gösterilmemiş ise, bu fatura değerlendirmede kullanılmaz.

-Alt işveren tarafından yapılan iş ile ilgili düzenlenen faturalar dikkate alınmaz. Ancak, alt işverenin kendi devamlı işyeri işçileriyle yaptığı ve asıl işveren alt işveren ilişkisi dışında kalan işlerle ilgili düzenlenmiş faturalar dikkate alınır.

-İşverenin devamlı işçileri ile yaptığı işin toplam bina inşaat maliyeti içerisindeki oranı belirlenerek, bu orana tekabül edecek tutar toplam inşaat maliyetinden düşülecek malzemeli işçilik olarak kabul edilecektir.

-İhale konusu işlerde işverenin kendi devamlı işçileriyle yaptığı hafriyat ve nakliyat bedelinin malzemeli işçilik olarak kabul edilmesi için, işverenin SGK da makine parkı dolayısıyla tescilli işyerinin bulunması gerekmektedir.

Ahmet Metin AYSOY

SGK E. Başmüfettişi