Hoşgeldiniz  

SGK Genelgesi 2018/6 (Sahte ve şüpheli işyerleri ile ilgili yapılacak işlemler)

Muhasebe DR | 05 Şubat 2018 | Çalışma Hayatı, Defterler, Duyurular, Genel, Güncel Mevzuatlar, Kanunlar - Mevzuatlar, Son Çıkan Mevzuatlar, Sosyal Güvenlik, Sürmanşet

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 24010506/031/53 30/1/2018
Konu : Sahte, kontrollü ve şüpheli işyerleri
ile ilgili yapılacak işlemler

GENELGE 2018-6

1- GENEL AÇIKLAMALAR
Kurumca yapılan incelemeler sonucunda, gerçekte 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmadığı halde, bazı
kişilerce sahte işyeri tescili yaptırılmak suretiyle sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu ve
Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden bu
bildirimlerin iptal edilmesine rağmen, aynı kişilerin bu defa aynı veya farklı sosyal güvenlik
merkezlerinde farklı bir işyeri dosyası tescil ettirmek suretiyle sahte sigortalı bildiriminde
bulunmaya devam ettikleri, ayrıca sahte sigortalı bildirilen kişilerin sağlık yardımlarından da
yararlandıkları, geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri veya aylık aldıkları
anlaşılmıştır.
Öte yandan sahte işyeri tescil ettiren kişilerin, hastane önlerinde bekleyerek, provizyon
alamayan vatandaşları kandırdıkları ve bu vatandaşlardan aldıkları cüzi tutarlarda para
karşılığında sahte sigortalı bildiriminde bulundukları, ay içinde birden fazla ek ve iptal nitelikte
aylık prim ve hizmet belgesi (APHB) düzenledikleri, aylar itibariyle bildirilen sigortalı
sayılarında çok büyük farklılıklar olduğu, e-Sigorta kanalıyla her ay düzenli olarak APHB
göndermelerine rağmen Kurumca gönderilen tebligatları almadıkları ve tahakkuk eden primleri
de ödemedikleri veya cüz’i tutarda ödedikleri gözlemlenmiştir.
Gerçek dışı hizmet bildirimlerinden kaynaklanan Kurumumuz zararının önlenmesi ve
gereksiz emek ve zaman kaybının önüne geçilmesi amacıyla, gerek sahte sigortalı bildiriminde
bulunduğu anlaşılan kişilerin aynı fiili yeniden işlemelerinin önüne geçilmesi, gerekse sahte
işyerlerinin tespit edilebilmesi için işyeri tescil ve e-bildirge programlarında değişiklikler
yapılarak, konuyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerimizce/sosyal güvenlik merkezlerimizce
yapılacak işlemler muhtelif tarihlerde çıkarılan genel yazılar ve e-posta talimatlar ile
açıklanmıştır.
İşyeri tescil ve e-bildirge programlarında yapılan bahse konu değişiklikler ile işyerleri
tescil durumları itibariyle;
-Sahte (S),
-Kontrollü (K),
-Şüpheli (Ş)
olmak üzere üç farklı sınıfta tanımlanmaktadır.
Ayrıca,
-“Sahte İşyeri” ve “Kontrollü İşyeri”nden bildirimi yapılan sigortalılar hakkında yersiz
olarak hizmet bildirme ve birleştirme yapılmaması ve kendileri ile hak sahiplerine Kurumca
kısa ve uzun vadeli sigorta kolları yönünden yardım yapılmaması,
-“Sahte İşyeri”nden bildirimi yapılan sigortalılar hakkında ise tespit tarihinden önce bu
nitelikteki bildirimlerin geçersiz sayılması nedeniyle durumlarının güncellenmesi, akabinde,
haksız ve yersiz yapılmış olan işlemlerin geri alınması,
açısından SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Programında; “Sahte İşyeri”, “Kontrollü
İşyeri” ve “Şüpheli İşyeri”nden bildirilen hizmetlerin turuncu renk ve “S”, “K”, “Ş” harfleri ile
gösterimi sağlanmıştır.

TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.