Hoşgeldiniz  

SGK Genelgesi 2017/32 (Süresi içerisinde yapılmayan Tarım tescilleri)

Muhasebe DR | 04 Ocak 2018 | Defterler, Duyurular, Genel, Güncel Mevzuatlar, Kanunlar - Mevzuatlar, Son Çıkan Mevzuatlar, Sosyal Güvenlik

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 82499649-201.02.02-E.6623572 29/12/2017
Konu : Süresi içerisinde yapılmayan
Tarım tescilleri

GENELGE 2017/32

22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin üçüncü kısım beşinci bölümün üçüncü
maddesinin 3.1.3 numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere 3.1.4 numaralı alt bent ilave
edilmiştir.
“3.1.4- 1/10/2008-31/12/2017 tarihleri arasında ziraat odaları tarafından bildirimi
yapıldığı halde süresi içerisinde tescili yapılamayanların muafiyete istinaden
sigortalılıklarının sona erdirilmesi
Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b)
bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında bulunanların bildirimlerinin en geç bir ay içinde
kanunla kurulu meslek kuruluşları tarafından yapılacağı ve Kurumun bu bildirimlerden
itibaren bir ay içinde tescili yapılan kişilere, sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin başladığını
bildireceği, hüküm altına alınmıştır.
Ancak, ziraat odaları tarafından Kurumumuza süresi içerisinde çiftçilerin bildirimi
yapılmış olmasına rağmen ünitelerce çok sayıda kişinin tescillerinin tanınan süre içerisinde ve
usulüne uygun yapılmadığı tespit edilmiştir.
Ziraat odaları tarafından bildirimi yapıldığı halde, bir yıl geçtikten sonra Kurumca
tescili yapılıp sigortalılıkları başlatılanlardan muafiyet kapsamında bulunanların, tescil işlem
tarihinde muafiyet kapsamında bulunduklarını gösteren yazıyı tescil tebliğ tarihinden itibaren
10 gün içinde bağlı oldukları ziraat odalarına, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde ise tarım
il/ilçe müdürlüklerine düzenletip, düzenleme tarihinden itibaren 1 ay içinde Kuruma ibraz
edenlerin tescil tarihi itibariyle sigortalılıkları “01(muafiyet)” koduyla iptal edilecektir.
Örnek: 1/11/2010 tarihinde ziraat odasına kayıt olan ve 20/11/2010 tarihinde
Kurumumuza bildirimi yapılan sigortalı (A)’nın, 18/9/2017 tarihinde geriye dönük olarak
1/11/2010 tarihi itibariyle tescili yapılarak sigortalılığı başlatılmış ve başlatılan sigortalılığı
20/9/2017 tarihinde tarafına tebliğ edilmiştir. Yapılan tebliğe istinaden 27/9/2017 tarihinde
ziraat odasınca düzenlenen muafiyet halini gösteren yazıyı 1/10/2017 tarihinde Kuruma
intikal ettirmesi halinde 1/11/2010 tarihi itibariyle sigortalılığı sona erdirilecektir.”
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Dr. Mehmet Selim BAĞLI
Kurum Başkanı

Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.