Hoşgeldiniz  

Maliyeden eski yazar kasaların kullanılmasına yönelik açıklama

Muhasebe DR | 27 Aralık 2017 | Defterler, Duyurular, Genel, MUHASEBE, Muhasebe, Sürmanşet, Vergi

ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA MALİ HAFIZALARI DOLUNCAYA KADAR KULLANMA İMKANI GETİRİLMİŞTİR

Bilindiği üzere; mükelleflerimizce kullanılmakta olan yazarkasalar günün teknolojik
koşulları çerçevesinde nitelik ve kapasitelerini artırma, cihazların güvenlik seviyelerini yükseltme, bu
cihazlar sayesinde katma değerli hizmetlerden mükelleflerimizin yararlanılabilmesine imkan sağlamak
amacıyla bilgisayar tabanlı cihazlar haline getirtilmiştir. Aynı şekilde gerçekleştirilen perakende mal
ve hizmet satışlarına ait mali bilgilerin elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesini
sağlamak amacıyla, 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Yeni Nesil Ödeme
Kaydedici Cihazlar Uygulaması başlatılmış ve 426 ve 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğlerine göre belirlenen; mevcut eski tip cihazların yeni nesil cihazlarla değişim takvimi
mükelleflerimizin iş hacmi, kullandıkları yazarkasaların ve faaliyetlerinin niteliği göz önünde
bulundurularak 1/1/2018 tarihine kadar kademeli bir geçiş takvimi belirlenmişti.

Bu kademeli geçiş takviminde 21.12.2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan 488 ve 489 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile yeni düzenlemeler
yapılmıştır. Bu yeni düzenlemeler uyarınca; eski nesil ödeme kaydedici cihazı bulunan tüm
mükelleflerimiz herhangi bir başvuru ve işletme büyüklüğü ölçüsü şartına bağlı olmaksızın söz
konusu cihazlarını 10 yıllık kullanım süresi aşılmış olsa dahi EKONOMİK ÖMÜRLERİ de
dikkate alınacak şekilde cihazların mali hafızaları doluncaya veya mali hafızanın değişimini
gerektiren bir durum oluşuncaya kadar kullanma imkanı verilmiştir.

Bu değişim sonrasında; hali hazırda değişime tabi tutulmamış olan eski nesil ödeme
kaydedici cihazları bulunan mükelleflerimiz (yol kenarı otopark işi ile uğraşanlar ile faaliyetlerinde
seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükelleflerin 1/10/2013 tarihinden itibaren seyyar EFT-POS cihazı
yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti durumu hariç), söz konusu cihazlarını
herhangi bir başvuru ve işletme büyüklüğü ölçüsü şartına bağlı olmaksızın 1/1/2018 tarihinden sonra
da mali hafızaları dolduruncaya kadar kullanabilecek olup, mali hafızalarının dolması veya mali hafıza
değişimini gerektiren bir durumun ortaya çıkmasından itibaren 30 gün içinde (kalkınmada öncelikli
yörelerde ise 60 gün içinde) eski tip cihazlar yerine Maliye Bakanlığınca onaylanmış bulunan yeni
nesil ödeme kaydedici cihazlardan biri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Dileyen mükelleflerimiz söz konusu eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını kendi
istekleriyle mali hafızalarının dolmasından veya mali hafıza değişimini gerektiren durumunun
oluşmasından önce de yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değiştirebilecekleri tabii olup, satın
alınabilecek yeni nesil ödeme kaydedici cihazların marka ve modelleri Başkanlığımız
https://ynokc.gib.gov.tr/Home/OnayAlanFirmalar/1003 internet adresinde yer almaktadır.
Yeni düzenleme ile ayrıca mükelleflerimize 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği ile 1/7/2018 tarihinden itibaren bildirme yükümlülüğü verilmiş olan yeni ve eski nesil ödeme
kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığına
bildirilmesi işleminde, ÖKC TSM Merkezleri aracılığı ile bildirim yapılmasının yanı sıra Gelir İdaresi
Başkanlığından e-Arşiv uygulaması kapsamında izin alan özel entegratör firmaların bilgi işlem sistem
aracılığıyla (e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunmaksızın) veya Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan ve mükelleflerimizce kendileri
tarafından da kullanılabilecek elektronik portaller üzerinden bildirebilmesine imkan sağlamak üzere
ilave iki yönteme de yer verilerek bildirim işlemlerinin kolaylaştırılması sağlanmıştır.

Duyurulur.

GELİR İDARESİ

Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.