Hoşgeldiniz  

Kim ne zaman muhtasar beyanname vermek zorunda?

Muhasebe DR | 19 Şubat 2018 | Beyanname Rehberi, Duyurular, Genel, MUHASEBE, Muhasebe, Sürmanşet, Vergi

Bilindiği üzere, 193 sayılı GVK ‘nun md. 94 hükmüne istinaden işverenlerin çalıştırdıkları personel sayısının 10 kişiyi geçmesi durumunda, muhtasar beyannameler aylık olarak verilmesi gerekecektir.

Burada dikkat edilecek husus şudur; istihdam edilen personel sayısı 10 ve daha az olanlar muhtasar beyannamelerini 3 aylık dönem yerine, aylık olarak vermek zorundadırlar.

Muhtasar beyannameler işverenler tarafından GVK md. 98 hükmüne göre çalıştırdıkları işçi sayısı 9’u geçmeyen işverenler açısından, yılda 3 kez yani; birinci dönem, Ocak ila Mart; ikinci dönem, Nisan ila Haziran; üçüncü dönem, Temmuz ila Eylül; dördüncü dönem, Ekim ila Aralık aylarının beyannameleri dönemin bitimini izleyen ayın 23 ‘üncü gününün akşamına kadar muhtasar beyanname ile bağlı olunan vergi dairesine verilir. Ve ödemeleri de, 26 ‘ıncı günü akşamına kadar yapılacaktır.[1]

Beyannameler mutlak surette, “e-beyan” şeklinde meslek mensupları tarafından verilecektir. E-beyan şifresini alan işverenler, kendileri de muhtasar beyannamesini verebilirler. Ancak, 3568 sayılı yasaya göre Malî Müşavir, YMM veya SMMM ‘ler ile sözleşme yapma zorunluluğunda olan işverenler, muhtasar beyannamelerini meslek mensupları kanalı ile vermek zorundadırlar. Muhtasar beyannamelerini vermeyen işverenler hakkında, özel usulsüzlük cezası kesilir. (213 sayılı VUK md. mük. 355/1-1)

Muhtasar beyannamenin aylık olarak verilmesi zorunlu olan haller kısaca şöyledir;

1) İstihdam ettikleri personel sayısı 9’u aşanlar ertesi aydan itibaren muhtasar beyannamelerini aylık olarak vermek zorundadırlar.

2) Tarımsal ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapan işverenler, aylık olarak beyanname vermek zorundadırlar.

3) Çalıştırdıkları personel sayısı 10’u aşan (10 dahil) iş verenler 3 aylık dönemlerde muhtasar beyanname veremezler.

3’er aylık dönemler halinde muhtasar beyanname vermek durumunda olan işverenler:

1) İstihdam ettikleri personel sayısı 9 dokuzuncu dahil, olan işverenler,

2) Tarımsal ürünlerin alımını yapan tüccarlar, 3’er aylık sistemden faydalanamazlar. Çalıştırdıkları işçi sayısı 1 kişi dahi olsa, tarımsal ürün alımı yapan tüccarlar mutlak surette aylık muhtasar beyanname vermek zorundadır. Bu arada, çalıştırdığı işçi sayısı 1 dahi olsa bu personeli muhtasara dahil etmek zorundadırlar. Dolayısı ile, tarımsal ürün alımı yapan tüccarlar aylık muhtasar beyannamelerine bütün ödemeleri ile ilgili hususları dahil etmek zorundadır.

3) Yıl içerisinde istihdam ettiği personel sayısı 9’u geçen işverenler, ertesi aydan itibaren aylık sisteme geçmek zorundadır.

4) Çalıştırdıkları personel sayısı 9’u aşan işverenler, ertesi ay aylık sisteme geçer. Tekrar çalıştırdıkları personel sayısı 10’un altına düşmesi halinde, yine ertesi aydan itibaren 3 aylık sisteme dönüş olanağı mümkündür.

5) Huzur hakkı ödemesi yapılan kişilerinde 9 sayısının hesabında dikkate alınması zorunludur.[2]

6) Çalıştırdıkları personel sayısı 9 ve altında olan işverenler, bir kısım ödemelerini 3 aylık dönemlerde; bir kısım ödemelerini ise, aylık olarak veremezler. Muhtasar beyanname GVK ‘nun md. 98 hükmüne göre düzenlenir beyanname de bütün ödemeler dahil edilir. İş veren tek merkezden ödeme yapıyor ise, ödeme yaptığı il dışındaki ilave iş yerlerinin ödemelerini de tek merkezden ödeyip, merkezin bağlı olduğu vergi dairesine muhtasar beyanname verebilir.[3]


[1] Bkz. GVK md. 98 ve ilgili G.T. 22, 77, 138, 146, 159

[2] Bkz. Maliye Bakanlığı, GİB, Özelgesi 29.04.2014 gün ve Sayı:456

[3] Bkz. GVK md. 98

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

hurses.com.tr

Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.