Hoşgeldiniz  

Kesin Mizan Bildirimleri Hakkında Soru ve Cevaplar

Muhasebe DR | 07 Ekim 2015 | Beyanname Rehberi, Defterler, Duyurular, Genel, MUHASEBE, Muhasebe, Pratik Bilgiler, Sıkça Sorulan Sorular, Sürmanşet, Vergi

KESİN MİZAN BİLDİRİMLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

> SORU 1: Hangi mükelleflerin kesin mizan bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır?
Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefleri kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar.

> SORU 2: Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler kesin mizan bildirimlerini ne zaman vereceklerdir?
Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler kesin mizan bildirimlerini kendi gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde vermek zorundadırlar. Örneğin özel hesap dönemi Mart ayında başlayıp Şubat ayında biten bir kurumlar vergisi mükellefinin kesin mizan bildirimini Haziran ayının 1’i ile 25’i arasında vermesi gerekmektedir.

> SORU 3: Bildirim tablosunu doldururken boş olan satırlara sıfır yazılacak mıdır?
Bildirim tablosundaki boş olan satırlara sıfır yazılmayıp boş geçilecektir.

> SORU 4: E-beyanname sisteminden bildirim göndermeye çalıştığımızda “Kesin Mizan Bildirimi tablosunda Borç Toplamı ve Alacak Toplamı bilgilerinin ikisi de sıfır olamaz.” mesajını alıyoruz ve bildirimi onaylayamıyoruz. Ne yapmamız gerekir?
Bu hata mesajı kesin mizan bildirim tablosunun herhangi bir satırının borç toplamı ve alacak toplamı kısmına sıfır girildiğini göstermektedir. Bildirim tablosunda borç toplamı ve alacak toplamı kısmında bir rakam olmaması durumunda bu kısımların boş bırakılması, sıfır yazılmaması gerekmektedir.

> SORU 5: E-Beyanname sisteminden bildirim göndermeye çalıştığımızda “… numaralı mükellefin birden fazla onaylanabilir … dönemi … Vergi Dairesi / Malmüdürlüğü … beyannamesi vardır. Bu beyannameyi onaylayabilmeniz için diğerlerini iptal etmeniz gerekmektedir.” mesajını alıyoruz ve kesin mizan bildirimini gönderemiyoruz. Ne yapmamız gerekir?
Bu hata mesajı sistemde aynı döneme ait, birden fazla onaylanabilir durumda kesin mizan bildirimi bulunduğunu göstermektedir. Bu nedenle onaylanmak istenen kesin mizan bildirimi dışında daha önce sisteme gönderilmiş, kontrol edilmiş ve onay bekleyen durumda bulunan diğer kesin mizan bildirimlerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

> SORU 6: 2014 yılında Şişli Vergi Dairesi mükellefi idik, ancak 2015 yılının Ocak ayındaki değişiklik ile Marmara Kurumlar Vergi Dairesi mükellefi olduk. 2014 yılına ilişkin kesin mizan bildirimini hangi vergi dairesine vermemiz gerekir?
Kesin mizan bildirimlerinin halen faal mükellef olunan vergi dairesine verilmesi gerektiğinden, 2014 yılına ilişkin bildirimin Marmara Kurumlar Vergi Dairesi seçilerek verilmesi gerekmektedir.

> SORU 7: Kesin mizan bildirimleriyle ilgili olarak süresinden sonra yapacağımız düzeltmelerin her biri için ayrı ayrı usulsüzlük cezası kesilir mi?
Düzeltme işlemlerinin, bildirimlerin verilme süresi içinde veya bildirimlerin verilme süresinin sonundan itibaren 10 gün içinde yapılması halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde yapılması halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır. Bu süre de dolduktan sonra yapılan düzeltmelere ise özel usulsüzlük cezası tam olarak uygulanır.

> SORU 8: Kıst dönemlere ilişkin kesin mizan bildirimlerini e-beyanname sisteminden gönderemiyoruz. Ne yapmamız gerekir?
Kıst dönemlere ilişkin kesin mizan bildirimleri henüz elektronik ortamda alınamadığından, vergi dairelerine kâğıt ortamında verilmesi gerekmektedir.

> SORU 9: Kullandığımız muhasebe programından dolayı hesapların borç toplamı ve alacak toplamı rakamları olması gerekenden fazla çıkıyor. Bu durum kesin mizan bildirimi için bir problem teşkil eder mi?
Kesin mizan bildirim tablosunda yazılan tüm rakamların gerçek durumu yansıtması gerekmektedir.

> SORU 10: Mükellefiyetim sona erdi. Bu durumda kesin mizan bildirimini hangi vergi dairesine ne zamana kadar vermem gerekir?
Mükellefiyetin sona ermesi halinde bildirimlerin, mükellefin en son bağlı bulunduğu vergi dairesine kanunlarında yazılı beyanname verme süresi içinde verilmesi gerekmektedir.

> SORU 11: İşletmemiz bilanço esasına tabi olmakla birlikte farklı bir muhasebe tekniğini kullanmaktadır. Bu durumda kesin mizan bildirimi verme yükümlülüğümüz var mıdır?
Bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan;
a) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 2 nci maddesinde sayılan mükellefler,
b) 226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan finansal kiralama ve faktoring şirketleri,
c) 30.09.1983 tarih ve 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan Finansman Şirketleri,
d) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre kurulan ve faaliyette bulunan sigorta şirketleri,
e) Sermaye Piyasası mevzuatı gereği faaliyette bulunan Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları ve Aracı Kurumlar,
f) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamındaki Emeklilik Yatırım Fonları ile Emeklilik Şirketleri,

“Kesin Mizan Bildirimi” verme yükümlülüğüne tabi değildirler.

> SORU 12: Firmamızın muhasebesinde serbest olarak açılmış olan hesapları kesin mizan bildirim tablosunda göremiyoruz. Bu hesapları kesin mizan bildirim tablosunda ne şekilde göstermemiz gerekir?
Böyle bir durumun söz konusu olması halinde, bildirimlerin kesin mizan standart formatına uygun olarak gönderilebilmesi için, serbest olarak açılan üçlü kod defteri kebir hesaplarının, hesap planında yer aldığı hesap grubunun altında düzenlenen “Diğer… Hesabı” bulunması halinde bu hesaba aktarılması, bu hesabın bulunmaması halinde ise aynı hesap grubunun altında uygun olan başka bir hesaba aktarılması gerekmektedir. Bu aktarma işleminin muhasebe kayıtları yapılmadan, sadece kesin mizan düzenlenirken yapılması gerekmektedir.

> SORU 13: Şubelerimiz için kesin mizan bildirimini ne şekilde vermemiz gerekir?
Şubeleri bulunan mükelleflerin kesin mizan bildirimlerinin merkez tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilmek suretiyle verilmesi gerekmektedir.
Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında merkezin ayrı, şubelerin ayrı vergi kimlik numaraları bulunması ve şubelerin de bilanço esasına göre defter tutmaları halinde merkez ve şubelerin kendi vergi kimlik numaraları ile ayrı ayrı kesin mizan bildirimi vermeleri gerekmektedir.

İlgili Özelge için lütfen tıklayınız.

KAYNAK: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.