Hoşgeldiniz  

Fazla çalışmanın tanık beyanları ile yazılı kanıta dayanması arasında ne fark vardır? (Ahmet Metin Aysoy)

Muhasebe DR | 06 Kasım 2015 | Çalışma Hayatı, Defterler, Duyurular, Genel, İş Hayatı, Sosyal Güvenlik, YAZARLAR, Yazarlar

Fazla çalışmanın tanık beyanları ile yazılı kanıta dayanması arasında ne fark vardır? (Ahmet Metin Aysoy, SGK Eski Başmüfettişi)

İşçinin fazla çalışma ücretinin ödenmediği iddiasını nasıl kanıtlayacağıkonusundaki yazımızı hatırlarsak :
Fazla çalışmanın mahkeme nezdinde yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkân dâhilindedir.
İşyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.
Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir.
Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir.
Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir.
İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.
Kaynak: Yargıtay 9.HD 27.1.2011 tarih ve E.2009/1652, K.2011/1044 sayılı Karar. Yargıtay 9.HD 12.7.2011 tarih ve E.2011/1025, K.2011/23562 sayılı

Fazla çalışmanın kanıtlanması ve uzun süreye dayanması yani miktarının yüksek çıkması halinde hakkaniyet indirimi yapılmaktadır.

Hakkaniyet indirimi, aşağıdaki Yargıtay Kararında belirtildiği üzere, fazla çalışma ücreti sadece tanık beyanlarına dayanılarak kanıtlanıyorsa yapılmaktadır.

Davacı iş akdinin haksız olarak feshedilmesi sebebiyle işçilik alacakları talebinde bulunmuştur. Uyuşmazlık, fazla çalışma ücretinde takdiri indirim yapılmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır. Ancak fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir. Fazla çalışma ücreti takdiri delil niteliğindeki tanık beyanlarına göre hesaplandığından, fazla çalışma ücretine hükmedilirken makul oranda takdiri indirim uygulanması gerekir.”

Kaynak : Çimento İşveren Dergisi 2015-01-22 Y.7.H.D. 4857 sayılı İş Kanunu m.41 2014/12887 2015/400 EYLÜL 2015 29-5 47

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.