Hoşgeldiniz  

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Muhasebe DR | 13 Mayıs 2015 | Çalışma Hayatı, Defterler, Duyurular, Emekli, Sosyal Güvenlik

Emeklilikte yaşa takılanlar – 13.05.2015

Değerli okurlarım, bu hafta size emeklilikte yaşa takılanlar olarak çok sık karşımıza çıkan bir sorundan bahsetmek istiyorum. Gerçi kamuoyunda erken emeklilik diye de olumsuz bir algı yapılmaya çalışılsa da asla erken emeklilik değil, maç oynanırken kuralların değişmesi sonucu kişilerin emeklilik haklarının gaspıdır bizce. Bu kanun yürürlüğe girerken ana muhalefet partisi olan Fazilet Partisi milletvekillerinin, daha sonra iktidar olan ve halen iktidarda olan partinin söylemleri ve çıkartmış olduğu kanunlarla nasıl çeliştiğini göreceğiz.

Çalışma hayatımıza reform adı altında yapılan düzenlemeler emeklilik şartlarımızı ve maaşları daha da zorlaştırarak reform “deform”a dönüşmüş ve çalışanlara zulüm haline gelmiştir. 08.09.1999 tarihine kadar işe giren veya ilk defa sigortalı olan erkek, 25 yıl 58 yaş 5975 gün ile emekli olabilirken, 09.09.1999 tarihinden 30.04.2008 tarihine kadar işe giren ilk defa sigortalı olan erkek 60 yaş 7000 gün ile emekli olabilir. Daha da acı ve vahim olanı ise şu an iktidar partisinde olan milletvekillerinin 5510 sayılı yasa ile 01.05.2008 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olanların emeklilik şartlarını kademeli olsa da erkeklerde ve bayanlarda 65 yaşına ve 7200 güne çıkartmalarıdır. Oysa şu an iktidarda olan milletvekillerinin bir bölümü 4447 sayılı emeklilik yasası görüşmelerinde Meclis kürsüsünde yaptıkları konuşmalarda ve verdikleri önergelerde Refahyol hükümetinde iken yaptırdıkları bir çalışmada bayanlar için 50 ve erkekler için 55 yaşın uygun olacağını ve ekonomiye bir zararın olmadığını belirtirlerken, ne oldu da iktidar olunca erkek ve bayan farkı gözetmeksizin 2008 yılından itibaren ilk defa sigortalı olanların emeklilik yaşları kademeli olarak da olsa 65 yaşa çıkarıldı?

işte o dönemde Türkiye büyük bir deprem felaketi ile baş başayken IMF’nin talimatı ile derhal Meclisi toplayan ve bu yasanın çıkartılmasının tam da sırası denilerek sendikalar işçiler herkes kurtarılacak bir canın hesabını yaparken depremzedelerin sarılacak bir yarası ve verilecek bir sıcak çorba için uğraşırken maalesef meclisimiz kademeli olarak emeklilik şartlarını zorlaştırmıştır. İşte o dönemdeki ana muhalefet partisinde olan ve şu an bir çoğu iktidar partisinde olmuş veya halen devam eden milletvekillerinin çıkarılmaya çalışılan yasanın ne kadar yanlış ve hatalı olduğunu, emeklilik şartlarının bu şekilde çıkarılmasının çalışanlar, esnaf ve memurlar için sıkıntı vereceğini söyleyenler, ne hikmetse 1-2 yıl sonra iktidara geldikten sonra ise tam tersi bir hareketle 2008 yılında yürürlüğe soktukları emeklilik yaşını bay-bayan fark etmeden 65 yaşına çıkarttılar.

Meclis Tutanakları…

İşte o dönemde Milli Görüş’ü savunanların halka yönelik olumlu çalışmalarındaki meclis tutanakları örnekleri…

13 Ağustos 1999 tarihli TBMM TUTANAĞI “SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bakana aşağıdaki sualleri tevcih etmek istiyorum: 6’ncı maddenin ihtiva etmiş olduğu kadının 58, erkeğin 60 yaşını doldurmuş olması, en az 7 000 bin gün prim ödeme hükmünden hareketle, yılı, 365 gün olarak değil 360 gün kabul ederek, çalışıyor kabul etsek, varsayım olarak böyle kabul etsek, 20 yıl aralıksız çalışan erkek bir vatandaşımız 20 yaşında işe başlamış olsa, 40 yaşında emeklilik hakkını elde edecek ve 40’ncı yaşından sonra da işsiz kalsa, bu insanın 20 yıl beklemesi halinde, işsiz kalmasının bedelini ve geçimini nasıl temin edeceği konusu Sayın Bakan tarafından açıklanmalı. Bir. İkincisi, 10 aylık İşsizlik Sigorta Fonundan ödeme yapacaksınız. Türkiye’de her geçen gün işsizler ordusu büyüdüğüne göre, başından beri yakındığınız kaynak yetersizliği ve sıkıntılardan dolayı, acaba, bu ilave yükü, bu kurum nasıl taşıyabilecek? Üçüncü sual olarak da şunu sormak istiyorum. İktidar partisi mensubu arkadaşımız “bugün için bir sorun yoktur; ancak, belki, 20 veya 25 yıl sonrasında sorun olabilir “ diyor. O halde, bugün sokaklardaki kavganın, huzursuzluğun, her türlü sıkıntının zirveye çıktığı bir anda, mezarda emeklilik getiren bu tasarıyı,acaba, beş yıl tehir etmek, vergı Yasasında olduğu gibi, mümkün değil mi? Şurada, şu Mecliste bu sayıları 50-55 olarak değiştirerek, hep birlikte, gönül huzuru içerisinde uzlaşarak bu yasayı tadil edip çıkarmak, acaba, sizin şu anda verebileceğiniz bir karar mıdır; yoksa, bir yerlerden talimat mı bekliyorsunuz? Teşekkür ediyorum.” Daha sonra ise aşağıdaki önerge sunuldu Meclise.

Gül, Kadınlarda 50 Erkeklerde 55 Yaş Demişti

Eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül o günkü Bakana soruyor:

Abdullah Gül (Kayseri) – “Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakana sormak istediğim soru şudur: Sayın Bakan, benim de içinde üyesi olduğum Refahyol dönemindeki hükümetimiz de, Türkiye’de bir sosyal güvenlik yasası çıkarma, bir reform yapma ihtiyacını duymuştu ve o zaman, ekonomiden sorumlu olan bürokratlarımız Hazine’den, Devlet Planlama Teşkilatı’ndan, Çalışma Bakanlığı’ndan hesaplar yaptılar, ekonominin dengesini ortaya koydular ve hanımlarda 50 yaş, erkeklerde de 55 yaşı uygun buldular. Dolayısıyla, 50-55 yaş, ek aktuaryel dengeler açısından yeterli görülmüştü o zaman. Şimdi, geçen bu iki sene içerisinde neler değişti, neler oldu ki Türk ekonomisinde, Türk ekonomisinden sorumlu olan ekip de, şu anda sizsiniz bu bürokratlarımız, şimdi, 58 ve 60 yaşların ancak ek aktuaryel dengeyi sağlayacağını söylüyorlar? Sorum bu efendim. Teşekkür ederim.”

Bugünün AKP’lilerinin Kanun teklifi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Görüşmekte olduğumuz 114 sıra sayılı Kanun Tasarısının 6’ncı maddesiyle değiştirilen 506 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Akif Gülle-Amasya; Cemil Çicek-Ankara; Mehmet Ali Şahin-İstanbul; Abdullah Gül, Salih Kapusuz-Kayseri; Osman Pepe-Kocaeli; Veysel Candan-Konya; Bülent Arınç-Manisa.

Önerilen Metin: Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için, a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması şarttır.”

Ali Menderes

 

Annem 01.05.1962 doğumlu. 01.10.1995 işe başlama tarihi, 3600 günü 2008’de doldu. 3600 günden kaç yaşında emekli olabilir?

3600 gün emeklilik şartlarında sigortalılık süresi prim günü ve bayanlarda 50 yaşın doldurulduğu tarihe bakılarak belirlenir. Anneniz 50 yaşı 01.05.2012 yılında doldurduğundan dolayı 58 yaşında emekli olabilir.

Ramazan Uslu

 

1980 doğumluyum. 2003’ün 9. ayında sigorta girişim var. Şu ana kadar 3265 gün sigortam var. Ne zaman emekli olurum? 60 yaş mı, 65 yaş mı?

2003’ün 9. ayı sigorta başlangıcınız ile 7000 gün 60 yaşında emekli olursunuz veya kısmi emeklilik olarak 60 yaş 4500 gün ile de emekli olabilirsiniz.

Mustafa İşcan

MİLLİGAZETE

Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.