"Vergi" başlığına bağlı haberler


Kadim tartışmanın sonu: Kur farkı KDV’ye tabi değildir

Konkordato uygulamasında son gelişmeler

Muhasebeciler bu bayramda tatil yapabilecekler mi?

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR

Kur farklarında Katma Değer Vergisi var mı yok mu?

7143 SAYILI AF KANUNU UYGULAMA REHBERİ

Vergi kaskosunu yaptırmayı unutmayın!

100 GÜNLÜK EYLEM PLANI AÇIKLANDI

Elektronik fatura sorgulama ve doğrulama işlemleri

Matrah artırımını kaçırmayın: Aftan yararlanmak şirket değerini artırır

Akaryakıt alımlarının sahte faturalarla belgelendirilmesi

Krizdeki İşyerine “Kısa Çalışma Ödeneği”

Süre uzatımı sonrasında, 7143 Sayılı Kanunu’nda yeni başvuru süreleri

e -Arşiv Fatura Düzenleyen Mükelleflere Önemli Duyuru!

Genç girişimciler bu vergi ve prim avantajlarını kaçırmayın!

KDV matrah artırımı yapılması hakkında önemli açıklama

Gayri maddi haklar ve amortismanı

Geçici vergi beyannamelerinde değişiklik yapıldı

Veraseten intikal eden şirket paylarının satışında vergileme nasıl olacak?

Yeniden değerlemede amortisman ayrımına dikkat!

2018/ 2. Geçici vergi dönemi için yeniden değerleme oranı

2018/ 2. Geçici vergi dönemi için yeniden değerleme oranı

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR

BORÇ YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI

Kat Karşılığı İnşaatlarda Arsa Bedeli

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı

2018/7 Cumhurbaşkanı kararı (Yapılandırma süre uzatımı) yayımlandı

Vergi mükellefine iştirakten dolayı ceza kesilmesi

KDV matrah artırımı yapılması hakkında önemli açıklama

2018/4-5 Sayılı Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı

Defter ve belgelerin yitirilmesi halinde ne yapmalı?

7143 SAYILI AF KANUNU UYGULAMA REHBERİ

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Gelir vergisi 2. taksit ödemesi için son gün 31 Temmuz 2018

MTV 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2018

Yanıltıcı fatura şüphesi ve düzeltici beyanname

Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri....

Vergi incelemesinde: ihbar ve şikayet

7143 sayılı Kanundaki süreler uzatılmalıdır!

Mükellefin muhasebe işlerini takip eden kişinin ağır hastalığı, mücbir sebep kabul edilebilir mi?

Vergi ve varlık barışında süreler azalıyor

Defter- Beyan sisteminde yeni değişiklikler yapıldı

VERGİ BARIŞI'NDA SON GÜNLER...

Vergi İnceleme Sürecinde Mükellefin Yükümlülükleri (Abdurrahman KIZILAY)

"Mali Tatil" sonrasında beyan ve ödeme tarihlerine dikkat

Son yasal düzenlemeye göre ikale sözleşmesinden doğan alacakta stopaj sorunu

Matrah artırımı ve kaçakçılık suçları

Organsız kalan şirketler nasıl dava açabilir?

İkinci el motorlu taşıt ve taşınmaz ticaretinde KDV

GELİR İDARESİNDEN ÖNEMLİ DUYURU...

Enflasyon Düzeltme Beyannamesi hakkında duyuru

Vergi dairesinden KDV iade alacaklarının temlik veya haciz edilmesi

Kiralanmış taşınmazın satışında KDV istisnası

Yurt dışı şube kazançlarında vergileme

Emekli olarak yeniden çalışmak isteyenler dikkat

Vergi İnceleme Sürecinde Mükellefin Hakları 

Çalışanların Yıllık İzin Soruları...

İmha edilmesi gereken mallar nasıl giderleştirilmeli?

Borçlarını yapılandıracaklar için önemli hatırlatmalar!

Muhasebe hatalarında Mali Müşavirlerin sorumlulukları

Vergi inceleme sürecinin yönetilmesi

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Usul ve Esasları

Vergi uygulamalarında sanal ofis

Dış Ticaret Muhasebe İşlemlerinde İnce Noktalar

Matrah artırımlarında ödeme şartına dikkat

Vergide mücbir sebep ve beklenmeyen haller

Af kanunu kapsamında davadan vazgeçecekler dikkat!

Geçici vergi beyannamelerinde değişiklik yapıldı

Hazine ile Maliye'nin görev ve yetkileri belirlendi

Türk Ticaret Kanunu'ndaki ticari örf ve adet karşısında fatura

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501)

İnternet üzerinden ikinci el araç satışları ve vergi

KDV Genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri no: 19)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 500)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:304)

Varlık barışı beyannamesine ilişkin duyuru

7143 Sayılı Torba Yasa hakkında açıklama ve hatırlatmalar

Yatırım teşvikte son gelişmeler

Hangi şirketler bağımsız denetime tabi olacak?

Taşınmazlarda yeniden değerlemede püf noktalar

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ (Hatırlatmalar)

İşverenler dikkat, “istihdam desteğinde şartlar belli oldu!”

Yeni tip vergi ödeme emirleri ve bazı eksiklikler

Vergi hukukunda iştirak suçu

Vergi incelemesi ve gerekçeli tarhiyat hakkı

Vergi konularında karşılıklı İdari yardımlaşma sözleşmesi yürürlükte

Mahsup edilemeyen %5 indirimin iade ve mahsup işlemleri hakkında açıklama

Konut ve işyeri tapuda arsa olarak görünüyorsa ne yapmalı

Mali tatil 3-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında uygulanacak

Vergi affı ve davadan feragat

Limited şirketlerin AŞ’ye dönüştürülmesinde ortaklar açısından vergi avantajı

Şirketler Bağımsız Denetim yaptırmazsa ne olur?

Asgari ücret desteği nasıl uygulanacak?

Limited şirket hisse satışlarında arızi kazanç ve KDV sorunları

Matrah artırımı ve borç yapılandırması hakkında duyuru

Limited şirketten ayrılan eski ortaklara yapılan tebligatların akibeti

Yatırım teşviklerinde yeni düzenleme yapıldı