"Genel" başlığına bağlı haberler


KDV matrah artırımı yapılması hakkında önemli açıklama

Gayri maddi haklar ve amortismanı

Veraseten intikal eden şirket paylarının satışında vergileme nasıl olacak?

Yeniden değerlemede amortisman ayrımına dikkat!

İş dünyasında, doğru şeyi yapmanın; Yanlış yeri ve zamanı yoktur!

2018/ 2. Geçici vergi dönemi için yeniden değerleme oranı

2018/ 2. Geçici vergi dönemi için yeniden değerleme oranı

EKONOMİ BASININDA BUGÜN

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR

SGK ölüm aylığı için borçlanma yapılabilir mi

BORÇ YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI

Kat Karşılığı İnşaatlarda Arsa Bedeli

İŞYERİ AÇAN GENÇLERE BAĞ-KUR PRİM DESTEĞİ

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı

1 Ağustos 2018 Tarihli ve 30496 Sayılı Resmî Gazete

2018/7 Cumhurbaşkanı kararı (Yapılandırma süre uzatımı) yayımlandı

Vergi mükellefine iştirakten dolayı ceza kesilmesi

KDV matrah artırımı yapılması hakkında önemli açıklama

2018/4-5 Sayılı Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı

Defter ve belgelerin yitirilmesi halinde ne yapmalı?

7145 Sayılı Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7143 SAYILI AF KANUNU UYGULAMA REHBERİ

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

BORÇLU BAĞ-KUR'LUYA EMEKLİLİK FIRSATI

Gelir vergisi 2. taksit ödemesi için son gün 31 Temmuz 2018

MTV 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2018

İmar barışı başvurularında bu uyarıya dikkat

Yanıltıcı fatura şüphesi ve düzeltici beyanname

Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri....

Genç girişimci teşvik uygulaması hakkında SGK genelgesi yayınlandı

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

Vergi incelemesinde: ihbar ve şikayet

7143 sayılı Kanundaki süreler uzatılmalıdır!

Bedelli askerlik düzenlemesi yasalaştı

Mükellefin muhasebe işlerini takip eden kişinin ağır hastalığı, mücbir sebep kabul edilebilir mi?

Vergi ve varlık barışında süreler azalıyor

OHAL sonrası yeni düzenleme...

2018/38-46 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları yayımlandı

Defter- Beyan sisteminde yeni değişiklikler yapıldı

VERGİ BARIŞI'NDA SON GÜNLER...

13-14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

2018/31-37 Sayılı Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı

Vergi İnceleme Sürecinde Mükellefin Yükümlülükleri (Abdurrahman KIZILAY)

"Mali Tatil" sonrasında beyan ve ödeme tarihlerine dikkat

Son yasal düzenlemeye göre ikale sözleşmesinden doğan alacakta stopaj sorunu

2018/18-30 Sayılı Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı

Matrah artırımı ve kaçakçılık suçları

Organsız kalan şirketler nasıl dava açabilir?

İkinci el motorlu taşıt ve taşınmaz ticaretinde KDV

GELİR İDARESİNDEN ÖNEMLİ DUYURU...

Asgari yıllık izin sürelerine dikkat!...

Enflasyon Düzeltme Beyannamesi hakkında duyuru

Vergi dairesinden KDV iade alacaklarının temlik veya haciz edilmesi

Kiralanmış taşınmazın satışında KDV istisnası

Yurt dışı şube kazançlarında vergileme

OHAL uygulaması sona erdi...

Birden fazla çalışması olanların hangi sigortası geçerli?

Emekli olarak yeniden çalışmak isteyenler dikkat

Vergi İnceleme Sürecinde Mükellefin Hakları 

Çalışanların Yıllık İzin Soruları...

Sosyal Güvenlik Kurumu yeniden yapılandırıldı

2018/14-17 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları yayımlandı

İmha edilmesi gereken mallar nasıl giderleştirilmeli?

Borçlarını yapılandıracaklar için önemli hatırlatmalar!

Muhasebe hatalarında Mali Müşavirlerin sorumlulukları

11 ve 12 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

4-10 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

2018/6-13 Nolu Cumhurbaşkanı Kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararı (14.7.2018 Resmi gazete)

Ekonomide rota yeniden çiziliyor...

Vergi inceleme sürecinin yönetilmesi

Mali tatil, SGK işlemlerini nasıl etkileyecek?

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Usul ve Esasları

Dış Ticaret Muhasebe İşlemlerinde İnce Noktalar

Matrah artırımlarında ödeme şartına dikkat

Vergide mücbir sebep ve beklenmeyen haller

Geleceğin meslekleri

Af kanunu kapsamında davadan vazgeçecekler dikkat!

SSK’lı İşe Giren Yetimlerin Aylığı Kesilir mi?

Geçici vergi beyannamelerinde değişiklik yapıldı

Yeni sistemin tüm ekonomi birimleri

Emeklilikte istirahat raporunu avantaja dönüştürmenin püf noktaları

Otomatik katılım bireysel emeklilik sisteminde bilinmesi gerekenler

Hazine ile Maliye'nin görev ve yetkileri belirlendi

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

Cumhurbaşkanlığı Kararları

Türk Ticaret Kanunu'ndaki ticari örf ve adet karşısında fatura

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501)

İnternet üzerinden ikinci el araç satışları ve vergi

701 Sayılı OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında KHK

700 Sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK

699 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında KHK

KDV Genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri no: 19)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 500)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:304)

Varlık barışı beyannamesine ilişkin duyuru

7143 Sayılı Torba Yasa hakkında açıklama ve hatırlatmalar

Yatırım teşvikte son gelişmeler

2018 yılı "mali tatil" sosyal güvenlik uygulama dosyası

Hangi şirketler bağımsız denetime tabi olacak?