"Ekonomi" başlığına bağlı haberler


Kadim tartışmanın sonu: Kur farkı KDV’ye tabi değildir

Konkordato uygulamasında son gelişmeler

Genç müteşebbislere SGK’dan prim teşviki

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR

Kur farklarında Katma Değer Vergisi var mı yok mu?

7143 SAYILI AF KANUNU UYGULAMA REHBERİ

Vergi kaskosunu yaptırmayı unutmayın!

100 GÜNLÜK EYLEM PLANI AÇIKLANDI

Elektronik fatura sorgulama ve doğrulama işlemleri

Matrah artırımını kaçırmayın: Aftan yararlanmak şirket değerini artırır

EKONOMİ BASININDA BUGÜN

Enflasyon Rakamları Açıklandı

Ticaret Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı

Akaryakıt alımlarının sahte faturalarla belgelendirilmesi

Krizdeki İşyerine “Kısa Çalışma Ödeneği”

2018/52-61 Sayılı Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı

7146 Sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Tüm vatandaşları ilgilendiren yeni dönem başladı

Süre uzatımı sonrasında, 7143 Sayılı Kanunu’nda yeni başvuru süreleri

TAŞINMAZ TİCARETİNE YENİ DÜZENLEME

Genç girişimciler bu vergi ve prim avantajlarını kaçırmayın!

KDV matrah artırımı yapılması hakkında önemli açıklama

Gayri maddi haklar ve amortismanı

Veraseten intikal eden şirket paylarının satışında vergileme nasıl olacak?

Yeniden değerlemede amortisman ayrımına dikkat!

İş dünyasında, doğru şeyi yapmanın; Yanlış yeri ve zamanı yoktur!

EKONOMİ BASININDA BUGÜN

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR

BORÇ YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI

Kat Karşılığı İnşaatlarda Arsa Bedeli

İŞYERİ AÇAN GENÇLERE BAĞ-KUR PRİM DESTEĞİ

2018/7 Cumhurbaşkanı kararı (Yapılandırma süre uzatımı) yayımlandı

Vergi mükellefine iştirakten dolayı ceza kesilmesi

KDV matrah artırımı yapılması hakkında önemli açıklama

2018/4-5 Sayılı Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı

Defter ve belgelerin yitirilmesi halinde ne yapmalı?

7145 Sayılı Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7143 SAYILI AF KANUNU UYGULAMA REHBERİ

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Gelir vergisi 2. taksit ödemesi için son gün 31 Temmuz 2018

MTV 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2018

İmar barışı başvurularında bu uyarıya dikkat

Yanıltıcı fatura şüphesi ve düzeltici beyanname

Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri....

Genç girişimci teşvik uygulaması hakkında SGK genelgesi yayınlandı

7143 sayılı Kanundaki süreler uzatılmalıdır!

Bedelli askerlik düzenlemesi yasalaştı

Vergi ve varlık barışında süreler azalıyor

OHAL sonrası yeni düzenleme...

VERGİ BARIŞI'NDA SON GÜNLER...

13-14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

2018/31-37 Sayılı Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı

Son yasal düzenlemeye göre ikale sözleşmesinden doğan alacakta stopaj sorunu

Matrah artırımı ve kaçakçılık suçları

Organsız kalan şirketler nasıl dava açabilir?

İkinci el motorlu taşıt ve taşınmaz ticaretinde KDV

GELİR İDARESİNDEN ÖNEMLİ DUYURU...

Enflasyon Düzeltme Beyannamesi hakkında duyuru

Vergi dairesinden KDV iade alacaklarının temlik veya haciz edilmesi

Kiralanmış taşınmazın satışında KDV istisnası

Yurt dışı şube kazançlarında vergileme

İmha edilmesi gereken mallar nasıl giderleştirilmeli?

Borçlarını yapılandıracaklar için önemli hatırlatmalar!

Muhasebe hatalarında Mali Müşavirlerin sorumlulukları

4-10 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

2018/6-13 Nolu Cumhurbaşkanı Kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararı (14.7.2018 Resmi gazete)

Ekonomide rota yeniden çiziliyor...

Vergi inceleme sürecinin yönetilmesi

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Usul ve Esasları

Vergi uygulamalarında sanal ofis

Dış Ticaret Muhasebe İşlemlerinde İnce Noktalar

Matrah artırımlarında ödeme şartına dikkat

Geleceğin meslekleri

Af kanunu kapsamında davadan vazgeçecekler dikkat!

Yeni sistemin tüm ekonomi birimleri

Hazine ile Maliye'nin görev ve yetkileri belirlendi

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

Cumhurbaşkanlığı Kararları

Türk Ticaret Kanunu'ndaki ticari örf ve adet karşısında fatura

İnternet üzerinden ikinci el araç satışları ve vergi

KDV Genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri no: 19)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 500)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:304)

Varlık barışı beyannamesine ilişkin duyuru

Yatırım teşvikte son gelişmeler

Hangi şirketler bağımsız denetime tabi olacak?

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

İşverenler dikkat, “istihdam desteğinde şartlar belli oldu!”

Yeni tip vergi ödeme emirleri ve bazı eksiklikler

Vergi hukukunda iştirak suçu

Vergi incelemesi ve gerekçeli tarhiyat hakkı

Vergi konularında karşılıklı İdari yardımlaşma sözleşmesi yürürlükte

Konut ve işyeri tapuda arsa olarak görünüyorsa ne yapmalı

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'yle sosyal güvenlikte neler değişecek

Limited şirketlerin AŞ’ye dönüştürülmesinde ortaklar açısından vergi avantajı

Öğrenimi devam eden Yetim Çocuk çalışırsa aylık alabilir mi?

Şirketler Bağımsız Denetim yaptırmazsa ne olur?