Hoşgeldiniz  

Aylık 223 liranız cebinizde kalsın

Muhasebe DR | 12 Şubat 2018 | Çalışma Hayatı, Defterler, Duyurular, Genel, Sosyal Güvenlik, Sürmanşet, YAZARLAR, Yazarlar

Aylık 223 liranız cebinizde kalsın (Cengiz TÜRK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)

30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Kararnamenin Eki;
Bu Karar; ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümlerinden yararlanıp, sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerlerini kapsar.

10 Şubat 2018 Tarihli ve 30328 Sayılı Resmî Gazetede ;
Ekli (I) ve Ekli (II)sayılı listede belirtilen İL SINIRLARI içerisinde faaliyet gösteren işyerleri için % 6 ilave indirim hakkı 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
10 Şubat tarihinden önce 2018/Ocak ayı sigortalı çalışanlar için işyerlerinde ve muhasebe bürolarında sigorta bildirgeleri verilmiş olan işyerleri varsa bunlar için bildirgeler iptal edilip ek bildirge verilerek yüzde 6 lık teşvik indiriminden işverenleri yararlandırmak gerekir.Bildirgeleri iptal edip ek bildirge vermek işverene sadece 28,90TL.damga vergisine mal olacaktır.İşverene İşçi başına asgari ücret üzerinden sadece yüzde 6 lık teşvikten karı 121.77 TLdir.
İlave sigorta primi teşvik oranı ve uygulama süresi
MADDE 2 – (1) 1 inci madde kapsamındaki yerlerde faaliyet gösteren özel sektör işyerlerine, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde 5 puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere 6 puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanır.
(2) Bu Karar kapsamındaki teşvik;
a) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2018 tarihine kadar,
b) Ekli (II) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2018 tarihine kadar,
c) Ekli (III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için ise 31/12/2018 tarihine kadar,uygulanır.
Teşvik tutarı
Sigorta primi teşvikinden, öncelikle 5 puanlık prim indiriminden prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık prim indirimi, ardından da prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden 6 puan olarak hesaplanan işveren hissesine karşılık gelen tutarın toplamı kadar yararlanılacaktır.
Teşvik tutarının işverene asgari ücret ve asgari ücretten fazla olan çalışanlar için yüzde 5 + 6 = 11 teşvikten ne kadar indirim alacak olduğunu iki örnekle açıklamak faydalı olacaktır.
ÖRNEK 1 : Teşvikten yararlanan (A) işletmesi Y çalışanının 2018 /Ocak ayına ilişkin asgari ücret ve prim ödeme gün sayısının 30 olduğu varsayıldığında,

2.029,50 X 5/100 = 101,48 TL (5 puanlık indirim)
2.029,50 X 6/100 = 121,77 TL (6 puanlık ilave indirim)
101,48 + 121,77= 223,25 TL (Hazine’ce karşılanacak olan toplam teşvik tutarı)

ÖRNEK 2: Teşvikten yararlanan (B) A.Ş.’nin Z çalışanının 2018 /Ocak ayına ilişkin prime esas kazanç tutarının 4.500 TL ve prim ödeme gün sayısının 30 olduğu varsayıldığında,

4.500,00 X 5/100 = 225,00 TL (5 puanlık indirim)
2.029,50 X 6/100 = 121,77 TL (6 puanlık ilave indirim)
225,00+ 121,77= 346,77 TL (Hazine’ce karşılanacak olan toplam teşvik tutarı)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180210-6.pdf

Cengiz TÜRK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir.

Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.