Hoşgeldiniz  

ARACILIK SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Muhasebe DR | 22 Temmuz 2015 | Beyanname Rehberi, Defterler, Duyurular, Genel, MUHASEBE, Muhasebe, Sürmanşet

ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA  22/07/2015

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış
olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli
Mali Müşavirlerin , mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik
ortamda göndermeleri zorunlu tutulmuştur.

Yetki verilmiş meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait
beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için VUK 340 Numaralı Genel Tebliğ
ekinde bulunan (3) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ni,
münferit talepte bulunan müşterileriyle de (4) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık
Sözleşmesi” ni düzenleyeceklerdir.

Yapılan sözleşmelerin bir örneğini müşterilerine verecekler, bir örneğini de gerektiğinde ibraz
edilmek üzere muhafaza edeceklerdir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet sitesinde 01/07/2015 günü aşağıdaki
duyuruyu yapmıştır.

Vergi Usul Kanunu 405 No’lu Genel Tebliği kapsamında mükellefler ile Meslek
Mensupları Arasında Münferit Beyanname göndermek amacı ile yapılan ARACILIK
SÖZLEŞMELERİ 01.07.2015 tarihinden itibaren tek beyanname / bildirim olarak
gönderilebilir.

Yapılan Sözleşmenin iptali beyanname veya bildirimin onaylanarak
tahakkuk fişinin kesilmesi ile birlikte program tarafından otomatikman
gerçekleştirilecektir.”

Gelir İdaresi Başkanlığı daha önceki uygulamalarını sona erdirmiştir. 01/07/2015
tarihinden sonra ; Meslek mensuplarımız Defterlerini tuttukları ve danışmanlık hizmeti
verdikleri müşterilerinin yıllık, üç aylık ve aylık beyannamelerinin ve bildirimlerini
gönderebilmeleri için (3) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk
Sözleşmesi” düzenlemek zorundadırlar.

(4) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” ile sadece , Basit Usule tabi
mükelleflerin yıllık Gelir vergisi beyannamesinin ,yıllık GMSİ, yıllık MSi, yıllık Ücret ve
yıllık Diğer kazanç ve İratların beyanı için düzenlenen beyannameler gönderilecektir.

Daha önceki dönemlerde (4) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” ile
beyanname gönderdiğiniz müşterileriniz ile (3) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık ve
Sorumluluk Sözleşmesi” yapmanız gerekmektedir.

Saygılarımla,

İSTANBUL SMMM ODASI BAŞKANLIĞI
Dr. Yahya ARIKAN
BAŞKAN

KAYNAK: ismmmo.org.tr

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.