Hoşgeldiniz  

Amortisman kayıtları

eyuceli | 02 Mart 2012 | Amortismanlar

7/A SEÇENEĞİNE GÖRE AMORTİSMAN KAYDI

      İşletme 1.Ocak 2009 tarihinde 1000 TL’ye fotokopi makinası almıştır. fotokopi makinasının ekonomik ömrü 5 yıl olup % 20 amortisman oranı uygulanmaktadır. Makine YÖNETİM BÖLÜMÜNDE kullanılacaktır.

a) Normal Amortisman Yöntemi
b) Azalan Bakiyeler Yöntemi
uygulanması halinde yapılacak amortisman işlemleri nelerdir.

   a) Normal Amortisman Yöntemine göre kaydın yapılması

     İlk önce amortisman oranını bulalım.

                                                   1                                 1
Amortisman Oranı=        _________              =    _________ =0,20 dir.
Ekonomik Ömür                        5

  Amortisman Tutarı=  Varlığın DeğeriXAmortisman Oranı

                              =   1000 TLX0.20=200 TL( 5 Yıl boyunca her yıl ayrılacak amortisman tutarı)

    2009 1.Yıl……………………200 TL

    2010  2.Yıl…………………..200 TL

    2011   3.Yıl………………….200 TL

2012   4.Yıl…………………200 TL

2013   5.Yıl…………………200 TL

——————31.12.2009      ———-
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı
2009 yılı amortisman kaydı
 Borç
200
  Alacak

200

——————31.12.2010      ———-
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı
2010 yılı amortisman kaydı
 Borç
200
  Alacak200
——————31.12.2011    ———-
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı
2011 yılı amortisman kaydı
 Borç
200
  Alacak200
——————31.12.2012     ———-
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı
2012 yılı amortisman kaydı
 Borç
200
  Alacak200
——————31.12.2013      ———-
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı
2013 yılı amortisman kaydı
 Borç
200
  Alacak200

         b) Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Kayıtların Yapılması

İlk önce amortisman oranını bulalım.

                                                   1                                 1
Amortisman Oranı=        _________      X2         =    _________ =0,20 X2=0,40 tır.
Ekonomik Ömür                        5

  1.Yıl Amortismanı = 1000 TLX0.40 =400 TL——-2009 Yılı Amortismanı

2.Yıl Amortismanı=(1000-400)X0.40=240 TL—–2010 Yılı Amortismanı

3.Yıl Amortismanı(600-240)X0.40= 144 TL——-.2011 Yılı Amortismanı

4.Yıl Amortismanı(360-144)X0.40= 86.40 TL——2012 Yılı Amortismanı

5.Yıl Amortismanı  (216-86.40)   129.60 =TL——2013 Yılı Amortismanı

7/A SEÇENEĞİ AMORTİSMAN KAYDI

    b) Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Kayıtların Yapılması:

     İlk önce amortisman oranını bulalım.

                                                   1                                       1
Amortisman Oranı=        _________      X2         =    _________ =0,20 X2=0,40 tır.
Ekonomik Ömür                              5

  1.Yıl Amortismanı = 1000 TLX0.40 =400 TL——-2009 Yılı Amortismanı

2.Yıl Amortismanı=(1000-400)X0.40=240 TL—–2010 Yılı Amortismanı

3.Yıl Amortismanı(600-240)X0.40= 144 TL——-.2011 Yılı Amortismanı

4.Yıl Amortismanı(360-144)X0.40= 86.40 TL——2012 Yılı Amortismanı

5.Yıl Amortismanı  (216-86.40)   129.60 =TL——2013 Yılı Amortismanı

AZALAN BAKİYELER AMORTİSMAN TABLOSU

YILLAR DURAN VARLIĞIN DEĞERİ AMORTİSMAN YILLIK AMORTİSMAN BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
2009             1000
0.40
400
400
2010
600
0.40
240
640
2011
360
0.40
144
784
2012
216
0.40
86.40
870.40
2013
129.60
100
129.60
1000
——————31.12.2009      ———-
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı
2009 yılı amortisman kaydı
 Borç
400
  Alacak

400

——————31.12.2009      ———-
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı
2009 yılı amortisman kaydı
 Borç
240
  Alacak

240

——————31.12.2009      ———-
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı
2009 yılı amortisman kaydı
 Borç
144
  Alacak

144

——————31.12.2009      ———-
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı
2009 yılı amortisman kaydı
 Borç
86.40
  Alacak

86.40

——————31.12.2009      ———-
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
05. Demirbaşlar Hesabı Amortismanı
2009 yılı amortisman kaydı
Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.