Hoşgeldiniz  

Af kanunları mükellefleri gerçekten affettirebilir mi? (Muhammet BAYRAM Vergi Müfettişi)

muhasebe | 19 Ekim 2016 | Defterler, Duyurular, Genel, MUHASEBE, Muhasebe, Sürmanşet, Vergi, YAZARLAR, Yazarlar

Af kanunları mükellefleri gerçekten affettirebilir mi?

muhammed-bayram-vergi-mufettisiYine bir af kanunuyla karşı karşıyayız. 6736 sayılı af kanunu ülke tarihimizin en kapsamlı vergi/ceza affı olmasının yanında, gelecek yeni sistemin de müjdecisi niteliğinde. Bu kanunla yaklaşık olarak 6,3 milyon vatandaşımızın özellikle; gecikme faizleri, vergi ve cezaları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, gecikme zamları, gümrük vergileri, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti, RTÜK idari para cezaları, Yurt-Kur öğrenim ve katkı kredisi alacakları, SGK prim borçlarını ve belediye borçlarını da kapsayan yaklaşık 90 milyar TL’lik borç yapılandırılabilecek.

Nedenini yazımızın ilerleyen bölümlerinde açıklayacağım. Yapılandırmada vergisel açıdan daha önceden görülmemiş fırsatlar önümüze seriliyor adeta. Bu fırsatları 4 bölüme ayırarak sizlere anlatmaya çalışacağım.

– Borçların yapılandırılması kapsamında kesinleşmiş vergi ve cezalarınızın; vergi ziyaı cezaları ile gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamından, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarınızın ise%50’sinden vazgeçilecek.

Kanun kapsamına giren diğer boçlar ve idari para cezalarınızın ise asıllarının tamamı tahsil edilecek ancak, silinen gecikme faizi ve zammı yerine vergi aslının enflasyona yenik düşmemesi adına Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılacak. Dava konusu yapılan vergi ihtilaflarında ise anlaşılması halinde %80’e varan indirim söz konusu. Ayrıca kanunun yayımlandığı tarihten önce başlamak kaydıyla devam eden vergi incelemelerinde vergi aslının %50’sinin, vergi ziyaı cezaların tamamının, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %75’inin ve gecikme faizinintamamının silinmesi söz konusu.

Görüldüğü üzere devletimiz tarafından, borçlu olanlara yeni bir sayfa açabilmeleri için kendilerinde yük haline gelen borçlarının yanında, dava konusu edilen veya inceleme safhasında olan borçları için de %80’lere varan indirimler getirilmiştir. Daha bitmedi muhasebedr.com

– Vergi mükelleflerinin 2011-2015 yıllarında beyan ettikleri; gelir, kurumlar, gelir/kurumlar (stopaj) ve katma değer vergileri matrahlarını/vergilerini, kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve belli bir oranda da vergi ödemeleri halinde, söz konusu vergi türleri nedeniyle ilerleyen dönemlerde vergi incelemesi ve/veya tarhiyatı yapılamayacak. Yani kanunda öngörülen şekilde matrah/vergi artırımında bulunan mükellefler;‘acaba son beş faaliyet dönemimle ilgili olarak incelenir miyim?’derdiyle tasalanmadan, yalnızca ticaretiyle meşgul olacak ve vergi incelemesi kaygısı taşımayacak.

Fakat bunun için de stoklarını tam göstermiş, muhasebe kayıtlarını gerçeğe uygun olarak tutmuş! olması lazım ki, gerçek manada rahatlığa erişilebilinsin değil mi?

– Af kanunumuzda belirtilen bir diğer fırsat ise; ‘aslında işletmenizde mevcut olduğu halde defter kayıtlarınızda yer almayanemtia, makine, teçhizat ve demirbaşları vergi dairelerine bildirerek kanunda belirtilen oranlarda cüz’i vergiler ödenmek suretiyle defterlerinize kayıt edilebilecek’ ve ‘öncesinde faturasız olarak satılarak ilgili dönem hasılatlarına dahil edilemeyen ve üzerinden KDV hesaplanmayıp, vergisi ödenmeyerekkayıt ve beyan dışı bırakılan satış işlemlerine ait düzeltmeler ise olması gereken gibi yapılarak doğacak olan vergi 3 eşit taksitte ödenebilecektir.’

Ayrıca ‘işletmede yer almayan fakat kayıtlarda yer alan Kasa Mevcutları ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleridolayısıyla (ödünç para verme vb.) ortaya çıkan net ortaklardan alacağın’ hangi hesaplarda gösterilmişse eğer (Bilançonun maskelenmesi suretiyle kaydedilmeyen ilgili tutarların, ait olduğu hesaplarda gösterilmesi) düzeltilerek, beyan edilecek düzeltme tutarı üzerinden %3 oranında vergi ödenecektir.

– Son olarak; ‘Yurt içinde ve/veya dışında bulunan fakat yasal defter kayıtlarında yer almayan Para, Altın, Döviz, Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile Taşınmazların’ kayıtlara alınması sebebiyle, hatta bahse konu varlıkların daha sonrasında kar dağıtımına konu olması halinde bile hiçbir hal ve şartta üzerinden Vergi Alınmayacak! Yeter ki siz: Ben devletimle barışıyorum, alın işte ödemediğim vergilerim, kayıt ve beyan dışı bıraktığım değerlerim bunlardır demiş olun.

Meselenin özü aslında şu; Sayın Bakan yukarıda yer verilen af hükümlerinin yanında çeşitli mecralarda yapmış olduğu açıklamalarda: ‘Geriye dönük 5 yıllık inceleme süresini 3 yıla düşürüleceğini ve geçmişteki borçlarını düzenli ödeyen mükelleflerin, geçmiş 3 yılında yapılan vergi denetimlerinde de herhangi bir sıkıntısı bulunmuyorsa eğer; ödeyeceği verginin indirimli olarak ödenmesinin yolunun açılacağından bahsetmişlerdir.

Sayın Bakanın vermiş olduğu bilgilerde bazı şifreler gizli, diyor ki: geçmişte bazı vergi mükelleflerinin devletiyle olan münasebetlerinde hataları olmuş olabilir, gelsin yeni çıkan af kanunuyla kendini temize çıkarsın. Biz idare olarak bu şekilde davranan, yükümlülüklerini zamanında yerine getiren ve vergisini gününde ödeyen mükellefin yanındayız, ticaretini yaparken devlet olarak ona zorluk değil aksine kolaylık sağlamak amacındayız! Bu düşünceler, günden güne artan denetim gücüyle birlikte değerlendirildiğinde; ‘Vergi denetiminde artık sahaya inme zamanının geldiğini ve güncel vergi denetimlerinin yapılmaya başlanacağının habercisi’ olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tabi ki 15 Temmuz hain darbe girişiminde devletinden yana duran ve kahramanlık destanı yazan milletimize, bu af kanunlarıyla sınırlı bir rahatlama getirilmesi düşünülmüştür. Hatta bir adım daha ileriye gidilerek geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen; temerrüde/takibe düşmüş ihtiyaç kredisi ile kredi kartı borçlarında yapılandırılmaya gidilmiştir. Hayata geçirilen tüm bu kapsamlı vergi affı ve borç yapılandırma düzenlemelerinin: milletçe 15 Temmuz şehit ve gazilerine vicdan borcumuz olan Yeni Anayasa’nın, ‘Toplumsal Mutabakat Metni’ haline gelebilmesinin yapı taşlarından olacağı malumunuzdur.

Muhammet BAYRAM

Vergi Müfettişi

MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

2016 VERGİ AFFI UYGULAMA DOSYASI

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.