Hoşgeldiniz  

2016 YILI DEFTER TASDİKLERİ VE E-DEFTER

Muhasebe DR | 01 Aralık 2015 | 2017 Çalışmaları, Beyanname Rehberi, Duyurular, Genel, MUHASEBE, Muhasebe, Pratik Bilgiler, Sürmanşet, Vergi

2016 defter tasdikleri ve elektronik Defter

-2016’da E-deftere geçenler hangi defterleri Notere onaylatacak?
-2016 Yılı Defter Açılış Tasdikleri ve süreleri
-2015 Yılı Defter Kapanış Tasdikleri ne zaman yapılacak
-2016 Yılında Kim hangi defterleri tutacak? İşte ayrıntılar; 

**

2016 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ (iNDİR)

2016 DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ (Tıklayınız)

**

2016 Yılı Defter Açılış Tasdikleri ve 2015 Yılı Defter Kapanış Tasdikleri

Bilindiği gibi, TTK’ nın 64-67 ve VUK’182-225 maddeleri uyarınca tasdike tabi yasal defterlerin açılış tasdikinin kullanılmayan başlamadan önce (Aralık ayı içinde), kapanışların ise hesap döneminin kapanmasından itibaren Yevmiye Defterinin 6. ay sonuna kadar; Yönetim Kurulu Karar Defterinin 1. Ay sonuna kadar “ Görülmüştür” şeklinde Notere tasdiki gerekmektedir.

Dolayısıyla HEM MALİ HEM DE HUKUKİ OLARAK muhtemel ihtilafların önlenmesi amacıyla bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği muhakkaktır. muhasebedr.com

Keza, 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği hükümleri ve 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;
Elektronik defter uygulamasına 2015 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2016 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

Dolayısıyla mükelleflerin en geç Aralık ayı içerisinde e-Defter uygulamasına başvurmaları ve 01/01/2016 tarihi itibariyle e-deftere geçiş yapmaları, zorunludur.

e-Defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler, zorunluluklarının başladığı tarihten itibaren Yevmiye Defterlerini ve Defteri Kebirlerini e-Defter olarak tutmak zorundadırlar.

-E-DEFTER UYGULAMA KILAVUZU (GİB) (İndir)

Söz konusu defterlerin e-defter yerine kağıt ortamında tutulması imkanı bulunmamaktadır. Bu açıklamalar çerçevesinde e-defter tutmak zorunda olan mükelleflerin zorunluluklarının başladığı tarihten itibaren vergisel ve hukuki anlamda sıkıntıya düşmemeleri ve cezai işlemlere maruz kalmamaları adına e-Deftere geçiş başvurularını zamanında yapmaları büyük önem arz etmektedir

Detaylı bilgi aşağıdaki gibidir.

Tutulacak Defterler :

a) Anonim Şirketlerin Tutacakları Defterler
-Yevmiye Defteri, (E-DEFTER TUTANLAR HARİÇ)
-Defter-i Kebir, (E-DEFTER TUTANLAR HARİÇ)
-Envanter Defteri,
-Pay Defteri, (yeterli yaprak varsa gerek yok)
-Yönetim Kurulu Karar Defteri,
-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri. (yeterli yaprak varsa gerek yok)

b) Limited Şirketlerin Tutacakları Defterler
-Yevmiye Defteri, (E-DEFTER TUTANLAR HARİÇ)
-Defter-i Kebir, (E-DEFTER TUTANLAR HARİÇ)
-Envanter Defteri,
-Pay Defteri, (yeterli yaprak varsa gerek yok)
-Müdürler Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri ayrı ayrı ya da birlikte tek defter olarak da tutulabilir. (yeterli yaprak varsa ve birlikte tutuluyorsa gerek yok )

c) 1. Sınıf Tacirler
-Yevmiye Defteri,
-Defter-i Kebir,
-Envanter Defteri,
-Diğerleri;
-Eskiden olduğu gibi ;
* İşletme defteri,
* Serbest meslek defteri,

tasdik ettireceklerdir.

Aşağıdaki tabloda defter tasdik zamanları yer almaktadır.

Muhasebeyle İlgili OlanDefterler Açılış Onay Zamanı Gelecek Yıllar Açılış Onayı Kapanış Onay Zamanı
Yevmiye Defteri Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki Defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminden önceki ay sonuna kadar noter tasdiki (muhasebedoktoru.com) İzleyen faaliyet döneminin ALTINCI ayının sonuna kadar
Defter-i Kebir Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki Defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminden önceki ay sonuna kadar noter tasdiki Yok
Envanter Defteri Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki Defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminden önceki ay sonuna kadar noter tasdiki Yok
Diğer Defterler Açılış Onay Zamanı Gelecek Yıllar Açılış Onayı Kapanış Onay Zamanı
Yönetim Kurulu Karar Defteri Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki Defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminden önceki ay sonuna kadar noter tasdiki İzleyen faaliyet döneminin Birinciayının sonuna kadar
Pay Defteri Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki Yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde açılış onayları yaptırılmaksızın kullanılabilecektir Yok
Genel Kurul Top. ve Müzakere Defteri –Müdürler Kurulu Karar Defteri Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki Yok

(KAYNAK: OrtaklarYMM.com)

– 2015 yılı defter sayfaları kontrol edilerek eksik varsa ek defter tasdikinin yapılması gerektiği ayrıca hatırlatılır.
– Elektronik defter uygulamasına başvuru yapacak mükellefler, başvuru formunu doldurmak için www.edefter.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan “e-Defter Uygulaması Elektronik Başvuru Rehberi” nden yararlanabilirler.

E-DEFTER UYGULAMA REHBERİ (Hatırlatmalar)

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.