Hoşgeldiniz  

2014 FATURALARINDA ZORUNLU BİLGİLER..

muhasebe | 06 Aralık 2013 | 2017 Çalışmaları, Defterler, Genel, Vergi

01 Ocak  2014 Tarihinden itibaren kullanılacak ticari mektuplar ile fatura ve fatura yerine geçen belgelerde gösterilmesi ve internet sitesinde yayınlanması zorunlu belgeler

smmm-ibrahim-guler-46102 SAYILI KANUNA GÖRE TİCARİ MEKTUPLAR İLE FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ VE İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANMASI ZORUNLU OLAN BİLGİLER

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun, 6335 sayılı Kanunun 6.maddesiyle değiştirilen 39/2 madesine göre; Tacirin (1), işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (2) 01.01.2014 tarihi itibariyle bulunması gereken bilgiler ile internet sitesi kurmak zorunda olan işletmelerin (3) sitelerinde ayrıca yayınlaması gereken bilgiler aşağıdadır. Aşağıdaki bu bilgilerin yeni bastırılacak fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ve ücret bordrosunda bulunması gerekmektedir. Ancak, eski belgeler kullanılmaya devam edilecekse, bu bilgileri kapsayan bir kaşe yaptırarak, eski belgelere kaşe vurmak suretiyle, eski belgelerin tükenene kadar kullanılması da mümkündür (kaşe için bkz, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sitesinde yapılan Bakanlık açıklaması.). Söz konusu bilgilerin adı geçen belgelerde gösterilmemesi halinde TTK’nun 51/2. maddesine göre (2014 yılı için) 2.240 TL idari para cezası uygulanır.

A- İNTERNET SİTESİ KURMA MECBURİYETİNDE OLMAYANLARIN FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELERİNDE GÖSTERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER :

* TİCARET SİCİL NUMARASI (Ticaret Sicili Müdürlüğünden MERSİS numarası alanlar, Ticaret Sicili numarası yerine MERSİS numarasını gösterecekler. MERSİS numarası olmayanlar ise Ticaret Sicil numarasını gösterecekler),
* TİCARET UNVANI,
* İŞLETMENİN MERKEZ ADRESİ.

B- İNTERNET SİTESİ KURMA MECBURİYETİNDE OLANLARIN FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELERİNDE GÖSTERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER :

* TİCARET SİCİL NUMARASI (Aynı açıklama geçerli),
* TİCARET UNVANI,
* İŞLETMENİN MERKEZ ADRESİ,
* TESCİL EDİLMİŞ İNTERNET SİTESİ ADRESİ.

C- İNTERNET SİTESİ KURMAK ZORUNDA OLANLAR İÇİN İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANMASI GEREKEN BİLGİLER:

* TİCARET SİCİL NUMARASI (Aynı açıklama geçerli),
* TİCARET UNVANI,
* İŞLETMENİN MERKEZ ADRESİ,
* TESCİL EDİLMİŞ İNTERNET SİTESİ ADRESİ.
* ANONİM ŞİRKETLERDE ( Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı),
* LİMİTED ŞİRKETLERDE (Müdürlerin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı)
* ESHAMLI KOMANDİT ŞİRKETLERDE (Yöneticilerin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı)

____________

(1) 6102 sayılı TTK’nun 12/1.maddesine göre, “Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir.” TTK’nun 11/1.maddesine göre “ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.” TTK’nun 11/2.maddesine göre de, ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilecektir. Bakanlar kurulu böyle bir kararname çıkarmamıştır. Dolayısıyla meslek mensuplarının esnaf/tacir şeklinde bu ince ayırıma girmeden fatura ve fatura yerine geçen belgelerinde ve ücret bordrolarında yukarıda sunulan bilgileri göstermeleri daha doğru olur.
(2) Ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgeler VUK’nun 229 ve devamı maddelerinde; fatura, perakende satış vesikaları, giriş ve yolcu taşıma biletleri, gider pusulası, müstahsil makbuzu olarak sayılmıştır. 3100 sayılı Kanunun 1/2 ve 3.maddesi hükmü gereği Yazar Kasa Fişleri de fatura yerine geçmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sitesinde Bakan tarafından yapılan açıklamada, Ücret Bordoları da bu saydıklarımıza ilave edilmiş olup ücret bordrolarında da yukarıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir.
(3) İnternet sitesi kurmak zorunda olan işletmeler(TTK.Md.1524); bağımsız denetime tabi olan Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş (eshamlı) Komandit Şirketlerdir(TTK.Md.124,397/4). Bilindiği üzere, 6102 sayılı TTK’nun 397/4.maddesi gereği denetime tabi olacak şirketlerin Bakanlar Kurulunca belirlenmesi gerekmektedir. Nitekim Bakanlar Kurulunca 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre;
a) Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte, aktif toplamı yüzelli milyon ve üzeri, yıllık net satış hasılatı ikiyüz milyon ve üzeri ve çalışan sayısı olarak beşyüz ve üzeri, olmak üzere tespit edilen bu üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler,
b) Mezkûr kararın (I) sayılı listesinde yer alan şirketler,
c) Mezkûr kararın (II) sayılı listesinde yer alan şirketler,
Bağımsız denetime tabi olacaklardır.
(*) Makalenin amacı, konuyla ilgili genel bilgi vermektir. Yazar, makalenin hatasız olduğuna güvence vermez. Okuyucunun, bu bilgi ve yorumlarla yetinmeyerek konuyu derinlemesine araştırmasını veya konuya hakim profesyonel bir danışmana başvurmasını tavsiye eder.

İbrahim GÜLER *
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı

06.12.2013

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.