Hoşgeldiniz  

2014’DE KİM NE KADAR PRİM ÖDEYECEK?

eyuceli | 05 Ocak 2014 | Defterler, Duyurular, Ekonomi, Genel, Sosyal Güvenlik

2014 Yılı Ödenecek Primler Belli Oldu, Kimler Ne Kadar Ödeyecek?

SGk-LOGO1[1]2014 yılında asgari ücret yılın ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 6 artırıldı. Asgariücrette 2014 yılındaki ortalama artış ise yüzde 11 oldu.

31 Aralık 2013 Tarihli ve 28868 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlandı  3. Mükerrer )

Bu artış oranına göre asgari ücret, 2014 yılı ilk 6 ayıiçin 1071,00 TL ikinci alt ayı için 1134,00 TL oldu.

Asgari ücrette 16 yaş altı ve üstü sınırıuygulamasına son verilmiştir. Buna göre

PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arası için:

16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 35,70.- Türk Lirası,

16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 35,70.- Türk Lirası,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arası için:

16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 37,80.- Türk Lirası,

16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 37,80.- Türk Lirası, olaraktespit edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında, 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzeresigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, idari para cezalarında, geçici iş göremezlik ödeneklerinde, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlısigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigortaprimi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları:

BİR İŞVERENE BAĞLI OLARAK ÇALIŞAN SİGORTALILAR İÇİN;

Özel sektörde:

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında sigorta primine esas;

16 yaşından büyük olanların;

Günlük kazanç alt sınırı : 35,70 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 1.071.00 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 232,05 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 6.961,50 TL

16 yaşından küçük olanlar içinde rakamlar değişmiyor;

Günlük kazanç alt sınırı : 35,70 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 1.071.00 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 232,05 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 6.961,50 TL

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında sigorta primine esas;

16 yaşından büyük olanların;

Günlük kazanç alt sınırı : 37,80 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 1.134,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 245,70 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 7371,00 TL

16 yaşından küçük olanlar içinde rakamlar değişmiyor;

Günlük kazanç alt sınırı : 37,80 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 1.134,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 245,70 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 7371,00 TL

15/12/2013 – 14/1/2014  döneminde  sigorta  primine  esas  kazanç  alt  sınırı;

16 yaşından büyük olanların;

2013 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için :34,05 TL x 16 gün = 544,80 TL

2014 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 35,70 TL x 14 gün = 499.80 TL

15/12/2013-14/1/2014 devresi için : 544,8 TL + 499,80 TL = 1044,60 TL

16 yaşından küçük olanların;

2013 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 29,25 TL x 16 gün = 468 TL

2014 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 35,70 TL x 14 gün = 499.80 TL

15/12/2013-14/1/2014 devresi için :468 TL + 499,80 TL = 967,80 TL

 

15/12/2013 – 14/1/2014 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

(16 yaşından büyük ve küçük işçiler için aynı)

2013 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 221,325 TL x 16 gün =3541,2 TL

2014 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 232,05 TL x 14 gün = 3.248,70 TL

15/12/2013-14/1/2014 devresi için : 3.541,2 TL + 3.248,70 TL = 6789,90 TL

 

15/1/2014 ila 14/6/2014 tarihleri arasında sigorta primine esas;

16 yaşından büyük olanların;

Aylık kazanç alt sınırı : 1.071,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 6.961,50 TL

16 yaşından küçük olanların;

Aylık kazanç alt sınırı : 1.071,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 6.961,50 TL

 

15/6/2014 – 14/7/2014 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

16 yaşından büyük olanların;

2014 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için : 35,70 TL x 16 gün = 571,20 TL

2014 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için : 37,80 TL x 14 gün = 529,20 TL

15/6/2014-14/7/2014 devresi için : 571,20 TL + 529,20 TL = 1100,40 TL

16 yaşından küçük olanların;

2014 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için : 35,70 TL x 16 gün = 571,20 TL

2014 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için : 37,80 TL x 14 gün = 529,20 TL

15/6/2014-14/7/2014 devresi için 571,20 TL + 529,20 TL = 1100,40 TL

 

15/6/2014 – 14/7/2014 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

(16 yaşından büyük ve küçük işçiler için aynı)

2014 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için : 232,05 TL x 16 gün = 3712,80 TL

2014 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için : 245,70 TL x 14 gün = 3.439,80 TL

15/6/2013-14/7/2013 devresi için : 3712,80 TL+ 3.439,80 TL = 7.152,60 TL

 

15/7/2014 ila 14/12/2014 tarihleri arasında sigorta primine esas;

16 yaşından büyük olanların;

Aylık kazanç alt sınırı : 1.134,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 7.371,00 TL

16 yaşından küçük olanların;

Aylık kazanç alt sınırı : 1134,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 7.371,00 TL

olarak uygulanacaktır.

 

ÇIRAK VE ÖĞRENCİLER İÇİN:

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca;

aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre

asgari ücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.

Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime

esas kazançları:

16 yaşından büyük olanların;

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı : 17,85 TL

Aylık kazanç tutarı : 535,50 TL

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı : 18,90 TL

Aylık kazanç tutarı : 565,00 TL

16 yaşından küçük olanların;

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında:

Günlük kazanç tutarı : 17,85 TL

Aylık kazanç tutarı : 535,50 TL

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında:

Günlük kazanç tutarı : 18,90 TL

Aylık kazanç tutarı : 565,00 TL

olacaktır.

PRİME ESAS KAZANÇLARDAN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLEZAMMI (YARDIMI) TUTARLARI:

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

YEMEK PARASI:

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ; 35,70 TL x % 6 = 2,142 TL* (Günlük)

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında; 37,80 TL x % 6 = 2,268 TL* (Günlük)

ÇOCUK ZAMMI:

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ; 1071,00 TL x % 2 = 21,42 TL* (Aylık)

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında; 1134,00 TL x % 2 = 22,68 TL (Aylık)

AİLE ZAMMI (YARDIMI):

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ; 1071,00 TL x %10 = 107,1 TL (Aylık)

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında; 1134,00 TL x % 10 = 113,4 TL (Aylık)

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi

kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt

ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları;

KANUNUN EK 5 İNCİ MADDESİNE TABİ OLARAK TARIM VEYA ORMAN İŞLERİNDE HİZMET AKDİYLE SÜREKSİZ OLARAK ÇALIŞANLAR,

1/1/2014-30/6/2014 tarihleri arasında;

Aylık kazanç alt sınırına göre : 35,70 TL x 21 x % 34,5 = 258,64 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 232,05 TL x 21 x % 34,5 = 1681,20 TL,

1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arasında;

Aylık kazanç alt sınırına göre : 37,80 TL x 21 x % 34,5 = 273,86 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 245,70 TL x 21 x % 34,5 = 1780,09 TL, ödeyeceklerdir.

 

KANUNUN EK 6 NCI MADDESİNE TABİ OLARAK TİCARİ TAKSİ, DOLMUŞ VE BENZERİ NİTELİKTEKİ

Şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar

1/1/2014-30/6/2014 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Aylık kazanç alt sınırına göre : 35,70 TL x 20 x % 32,5 = 232,05 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre: 232,05 TL x 20 x % 32,5 = 1508,32 TL,

1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Aylık kazanç alt sınırına göre : 37,80 TL x 20 x % 32,5 = 245,70 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 245,70 TL x 20 x % 32,5 = 1597,05 TL,

1/1/2014-30/6/2014 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödeyecekler

Aylık kazanç alt sınırına göre : 35,70 TL x 20 x % 35,5 = 253,47 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 232,05 TL x 20 x % 35,5 = 1647,55 TL,

1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

Aylık kazanç alt sınırına göre : 37,80 TL x 20 x % 35,5 = 268,38 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 245,70 TL x 20 x % 35,5 = 1744,47 TL, ödeyeceklerdir.

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ KAPSAMINDA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR;

5510 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİNİN (G) BENDİNE GÖRE SADECE MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI PRİMİ ÖDEYENLER;

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık

alt sınırı, 35,70 TL x 30 x % 20 = 214,20 TL ,

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık

üst sınırı, 232,05 TL x 30 x % 20 = 1392,30 TL ,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık

alt sınırı, 37,80 TL x 30 x % 20 = 226,80 TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık

üst sınırı, 245,70 TL x 30 x % 20 = 1474,20 TL,

AY İÇİNDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN VEYA TAM GÜN ÇALIŞMAYANLARDAN KALAN SÜRELERİNDE İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA PRİM ÖDEYENLER;

1/1/2014-30/6/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt

sınırı 35,70 TL x 30 x % 35 = 374,85 (/ 30 x gün sayısı),

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık

üst sınırı 232,05 TL x 30 x % 35 = 2.436,52 TL (/30 x gün sayısı),

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık

alt sınırı, 37,80 x 30 x % 35 = 396,90 TL (/ 30 x gün sayısı),

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık

üst sınırı 245,70 TL x 30 x % 35 = 2579,85 TL (/ 30 x gün sayısı),

2925 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALARIN PRİME ESAS KAZANÇ VE ÖDEYECEKLERİ PRİM TUTARI;

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gündür. Prim oranı ise; %12,5’i genel sağlık sigortası primi, % 20’si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi olmak üzere toplam %32,5 dir.

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında; 35,70 TL x 15 x % 32,5 = 174,03 TL

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında; 37,80 TL x 15 x % 32,5 = 184,27 TL olacaktır.

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİ KAPSAMINDA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARDAN;

MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI İLE GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ÖDEYENLER;

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 35,75 TL x 30 x % 32 = 343,22 TL,

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 232,39 TL x 30 x % 32 = 2230,96 TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 37,90 TL x 30 x % 32 = 363,82 TL ,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 246,33 TL x 30 x % 32 = 2364,81 TL,

KANUNUN GEÇİCİ 16 NCI MADDESİNE GÖRE SİGORTALI OLAN İSTEĞE BAĞLI KADIN SİGORTALILAR;

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ; 35,75 TL x 20 x % 32 = 228,82 TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında; 37,90 TL x 20 x % 32 = 242,54 TL, prim ödeyeceklerdir.

5510 SAYILI KANUNUN 60 INCI MADDESİNE GÖRE GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ PRİME ESAS GÜNLÜK VE AYLIK KAZANÇLARI;

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, 1071,00 TL / 3 = 357,00 TL x % 12 = 42,84 TL,

Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, 1071,00 TL x % 12 = 128,52 TL,

Aylık asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için, 1071,00 TL x 2 = 2142,00TL x % 12 = 257,04 TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, 1134,00 TL / 3 = 378,00 TL x % 12 = 45,36 TL ,

Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, 1134,00TL x % 12 = 135,72 TL,

Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için, 1134,00 TL x 2 = 2268,00 TL x % 12 = 272,16 TL, olacaktır.

8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin ve 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılmasına esas tutar;

3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı ile 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanması taleplerinde borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32 sidir.

2014 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında, yurtdışında geçen süreler ile 41 inci maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında,

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 35,70 TLx % 32 = 11,42 TL

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı; 232,05 TL x % 32 = 74,23 TL

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında,

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 37,80 TL x % 32 = 12,09 TL,

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı; 245,70 TLx % 32 = 78,62 TL*, esas alınacaktır.

4857 sayılı İş Kanununa göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (i) bendi kapsamında kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1/1/2014 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından borçlanma tutarı % 20 oranı üzerinden hesaplanacaktır.

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında,

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 35,70 TLx % 20 = 7,14 TL,

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı; 232,05 TLx % 20 = 46,41 TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında,

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 37,80 TLx % 20 = 7,56 TL,

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı; 245,70 TLx % 20 = 49,14 TL, esas alınacaktır.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNİN ALT SINIRA TAMAMLANMASI;

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.

1/1/2014 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 34,05 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2014 tarihinden itibaren istirahatlı bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 35,70 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

1/7/2014 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan, geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 35,75 TL altında hesaplanmış olanların 1/7/2014 tarihinden itibaren istirahatlı bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 37,80 TL asgari günlük kazanç üzerinden,hesaplanacaktır.

İDARİ PARA CEZALARI;

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102 nci maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında işlenen fiiller için 1071,00 TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında işlenen fiiller içinse 1134,00 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

KAYNAK: sgkrehberi.com

***

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez

SORU YÖNELTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yasal Uyarı

2014

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.